Удължаване на дистанционното обучение

 

В съответствие с решение на ФС на ФСФ и в изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването от 11.11.2020 г. се удължава до 30 ноември периодът на дистанционно провеждане на обучението във Факултета по славянски филологии (присъствено обучение в електронна среда), като се запазва досегашното разписание на занятията. Изключение са само практически упражнения, стажове и хоспитиране от модула за придобиване на педагогическа правоспособност, които ще се провеждат в училищата, докато има такава възможност.

 

доц. Бойко Пенчев,

декан на ФСФ

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - месец ноември