ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Удължаване на обучението в електронна среда до 23 декември 2020 г.

 

Въз основа на Заповед № РД 19-343/16.09.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с оглед оптимална организация на учебния процес в настоящите епидемични условия, определям учебните занятия на 22 и 23 декември 2020 г. да се проведат присъствено в електронна среда. Начинът на провеждане на учебните занятия след 3.01.2021 г. и на зимната изпитна сесия ще бъде обявен допълнително в зависимост от заповедите на Министъра на здравопазването и разпорежданията на Ректорското ръководство на СУ „Св. Климент Охридски“.

                                                                                                 

 

доц. Бойко Пенчев,

декан на ФСФ

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - м. декември и януари