Указания

за провеждане на присъствено обучение в електронна среда

през летния семестър на учебната 2020/21 г. във ФСФ

 

  1. Основа за провеждането на присъствено обучение в електронна среда е платформата еlearn/Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=4840

В платформата за електронно обучение на Софийския университет са генерирани електронни курсове за всички дисциплини от учебните планове. Платформата е свързана със СУСИ и студентите автоматично биват записвани за дисциплините, които трябва да посещават. Генерираните електронни курсове са общи за дисциплината – лекции и семинарни занятия.

Преподавателите могат да ползват за провеждане на занятия и други платформи, но в електронния  курс в Мудъл трябва да има линк, който указва мястото и начина на провеждане на занятията, както за лекциите, така и за семинарните занятия.

А. Лекции. Ако лекциите се водят от титуляра на дисциплината в електронния курс в Мудъл, не е нужно да се отбелязва допълнително нищо. Ако преподавателят ще провежда лекциите си в друга платформа, в началото на електронния курс на дисциплината в Мудъл трябва да има указателен линк, който препраща студентите към съответното място.

Б. Семинарни занятия. За да провеждат семинарните си занятия, преподавателите имат няколко възможности:

  • Да използват, с разрешение на титуляра, общия електронен курс на дисциплината. В него те могат да добавят ресурси, като укажат за кои групи са предназначени. За да вършат това, асистентите трябва да се обърнат към системния администратор Ружа Мускурова (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), за да получат права да извършват промени в електронния курс.
  • Да поискат от системния администратор Ружа Мускурова да им създаде собствен електронен курс за семинарните занятия, в който след това да запишат студентите от съответните групи или го оставят отворен за самозаписване.
  • Да използват други платформи за провеждане на семинарните занятия, като обаче поставят указателен линк в общия електронен курс на дисциплината в Мудъл.

Казано най-просто, с влизането в електронния курс на дисциплината в Мудъл студентът или оторизираното лице трябва да може да разбере къде се провеждат занятията - както лекции, така и упражнения със съответните групи. Това не означава, че преподавателите не могат да използват и други платформи за работа. Трудно ще бъде преодоляна дълголетната традиция на паралелни светове в преподаването - традиция, която дистанционното обучение допълнително засили. Трябва обаче да има някаква точка, в която паралелните светове се пресичат.  

  1. Хоноруваните преподаватели имат право да ползват електронната среда elearn /Мудъл. Ако нямат потребителско име и парола, могат да се обърнат по имейла към Емилиян Николов (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), за да им създаде акаунт в СУСИ. След това трябва да се логнат в системата на Мудъл с този акаунт и да потвърдят, или променят посочения в профила имейл. За да бъде създаден техен курс в Мудъл, трябва да пишат на Ружа Мускурова.
  2. Студентите са длъжни:

- да влизат редовно в платформата elearn /Мудъл и да следят съобщенията в курсовете, които трябва да посещават по учебен план;

- да проверяват за допълнителна информация на сайта на ФСФ относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението;

- да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите относно конкретни указания за учебния процес.

  1. Преподавателите и студентите могат поставят въпроси и да споделят проблеми, свързани с обучението в електронна среда на адрес:

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

доц. Бойко Пенчев,

декан на ФСФ