Print

 

 

Указания

за провеждане на присъствено обучение в електронна среда

през летния семестър на учебната 2020/21 г. във ФСФ

 

  1. Основа за провеждането на присъствено обучение в електронна среда е платформата еlearn/Moodle:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=4840

В платформата за електронно обучение на Софийския университет са генерирани електронни курсове за всички дисциплини от учебните планове. Платформата е свързана със СУСИ и студентите автоматично биват записвани за дисциплините, които трябва да посещават. Генерираните електронни курсове са общи за дисциплината – лекции и семинарни занятия.

Преподавателите могат да ползват за провеждане на занятия и други платформи, но в електронния  курс в Мудъл трябва да има линк, който указва мястото и начина на провеждане на занятията, както за лекциите, така и за семинарните занятия.

А. Лекции. Ако лекциите се водят от титуляра на дисциплината в електронния курс в Мудъл, не е нужно да се отбелязва допълнително нищо. Ако преподавателят ще провежда лекциите си в друга платформа, в началото на електронния курс на дисциплината в Мудъл трябва да има указателен линк, който препраща студентите към съответното място.

Б. Семинарни занятия. За да провеждат семинарните си занятия, преподавателите имат няколко възможности:

Казано най-просто, с влизането в електронния курс на дисциплината в Мудъл студентът или оторизираното лице трябва да може да разбере къде се провеждат занятията - както лекции, така и упражнения със съответните групи. Това не означава, че преподавателите не могат да използват и други платформи за работа. Трудно ще бъде преодоляна дълголетната традиция на паралелни светове в преподаването - традиция, която дистанционното обучение допълнително засили. Трябва обаче да има някаква точка, в която паралелните светове се пресичат.  

  1. Хоноруваните преподаватели имат право да ползват електронната среда elearn /Мудъл. Ако нямат потребителско име и парола, могат да се обърнат по имейла към Емилиян Николов (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), за да им създаде акаунт в СУСИ. След това трябва да се логнат в системата на Мудъл с този акаунт и да потвърдят, или променят посочения в профила имейл. За да бъде създаден техен курс в Мудъл, трябва да пишат на Ружа Мускурова.
  2. Студентите са длъжни:

- да влизат редовно в платформата elearn /Мудъл и да следят съобщенията в курсовете, които трябва да посещават по учебен план;

- да проверяват за допълнителна информация на сайта на ФСФ относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението;

- да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите относно конкретни указания за учебния процес.

  1. Преподавателите и студентите могат поставят въпроси и да споделят проблеми, свързани с обучението в електронна среда на адрес:

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

доц. Бойко Пенчев,

декан на ФСФ