Print

 

 

Практики на студенти и докторанти по Програма "Еразъм+"
 

 

 

Практиките могат да бъдат реализирани в периода 1 юни - 30 септември 2021 г. 

 

 

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ:
 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/03/10/traineeship-2020-2021-2/