С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от специалност Славянска филология

 

 

Във  връзка с  придобиване на  квалификационна степен магистър в пети курс студентите от четвърти курс Славянска филология трябва да подадат заявления до 30.06.2021 за учебната 2021/2022 г.

Заявленията  за магистърските курсове се подават електронно на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В заявленията  се посочва каква специализация желаят да придобият студентите – езиковедска или литературоведска.