Print

 

 

ДАТИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 12.07.2021 г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: 16.07.2021 г. от 10.00 ДО 11.00 ч. в каб. 144

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 19.07.2021 г. от 11.00 ДО 12.00 ч. в каб. 147

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ:  13.07. 2021 г.  от 16.00 ч. до 17.00 ч. в каб. 146

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВ. ДО НАШИ ДНИ: 15.07.2021 г. от 11.00 ДО 12.00 ч. в каб. 145

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ БАЛКАНИСТИКА: 13.07.2021 г. от 14.30. до 15.30 ч. в 134 каб.

РУСКИ ЕЗИК - 14.07.2021, 10–12 ч., 126 каб.

РУСКА ЛИТЕРАТУРА - 14.07.2021, 10–12 ч., 130 каб.