Заповед

 

В съответствие със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБ разпореждам учебният процес във Факултета по славянски филологии да се провежда онлайн за периода 21.10 – 5.11.2021 г.

Преминаването към онлайн обучение е временна мярка, която се налага поради невъзможността за толкова кратък срок да се осигурят условия за присъствено обучение съгласно чл.31 от заповедта на министъра, а именно - представяне от страна на преподавателите и студентите на валидни документи за ваксинация или за преболедуване, или отрицателен резултат от тест. 

Учебният процес при онлайн обучението ще се провежда според досегашното разписание. Преподавателите трябва да използват електронните си курсове в платформата Мудъл, или в платформите език.бг и e-medievalia, като намерят начин чрез Мудъл или имейл да уведомят студентите къде ще се провеждат онлайн занятията.

Държавният изпит на 4 ноември 2021 г. ще се проведе присъствено съгласно заповедта на МЗ.

 

 

 

София

20.10.2021 г.                                                                           доц. д-р Бойко Пенчев,

                                                                                              Декан на ФСФ