Фондация „Блага Димитрова”

и

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски"

 

обявяват конкурс за еднократна стипендия на името на Блага Димитрова за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

 

Стипендията е предназначена за студенти на ФСФ, които имат постижения в областта на литературното творчество, превод на литературни текстове от славянски езици и литературоведски разработки.

 

Необходими документи:

  1. Молба свободен текст
  2. CV
  3. Академична справка
  4. Копия от публикациите

 

Документите се подават в Деканата на Факултета по славянски филологии (стая 229 на Ректората) до 13.05.2022 г.