Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2018/2019 г. - редовно обучение

 

Защити на магистърски тези - 25. февруари 2019 г.

 

Международна научна конференция на ФСлФ "От слово към действие: разкази и репрезентации"

 

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

 

Пробен изпит по български език и литература - 24. февруари 2019 г.