Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

График на изпитите – лятна сесия на уч. 2021/2022 г., редовно обучение

 

Държавни изпити – 2021-2022 (лятна и есенна сесия)

 

Прием в магистърски програми за уч. 2022/2023 година

 

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност (Бф, СФ и Балканистика)

 

Покана за участие в научна конференция на тема „Гласове на другостта“