Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Прием в магистърски програми за учебната 2020/2021 година

 

Събеседвания за прием в магистърските програми на ФСФ - 16.09.2020 г.

 

Поправителна сесия за студентите редовно обучение - август/септември 2020 г.

 

Поправителна сесия за студентите от специалност БФ, задочно обучение

 

Държавни изпити – есенна сесия на уч. 2019/2020 година

 

Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение