Print

Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Прием в магистърски програми за учебната 2019 / 2020 година

 

Поправителна сесия 2019 г. - студенти редовно обучение

 

Септемврийска изпитна сесия 2019, задочно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г.

 

Разписание на лекциите за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. - задочно обучение