Print

Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

In Memoriam

 

График за провеждане на изпитите от зимната сесия 2020/2021 - редовно обучение

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа за студентите от специалност „Българска филология“ по новия учебен план (в сила от 2017 г.)

 

Важно съобщение за летния семестър на студентите от специалност БФ, задочно обучение

 

Важно съобщение за задочно обучение и график за провеждане на СИД за летния семестър

 

Важно съобщение за преподавателите и служителите, които ползват служебна поща на домейн slav.uni-sofia.bg