Print

Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

Дати за държавни изпити - лятна и есенна сесия 2019 г.

 

Резултати от конкурса за подбор на участници в програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“

 

Конкурс за най-добра литературоведска книга - 2019 г.

 

Процедура по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски"