Print

Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2021/2022 г.

 

Резултати от писмения държавен изпит за специалност Българска филология – РО и ЗО, проведен на 3.09.2021

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на 2021-2022 г.

 

Покана за участие в конференция на тема: „Литературни форми на границата между документално и художествено“

 

Покана за участие в конференция на тема: "Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор"