Професор доктор Тодор Бояджиев на 90 години

 

Проф. Бояджиев е роден е на 11 ноември 1931 г. в Ивайловград в семейството на бежанци от Беломорска Тракия. Тракийските корени го връщат тук като учител по български език, след като завършва Българска филология в Софийския държавен университет (1955), а тракийските говори стават негов траен научен обект. Към университетска кариера го насочват неговите преподаватели, сред които са проф. Кирил Мирчев, проф. Стойко Стойков и проф. Любомир Андрейчин.

През 1960 г. става асистент в Катедрата по български език на Софийския университет. Специализира в Прага (1967/1968). Защитава докторат на тема „Говорът на с. Съчанли, Гюмюрджинско“, с научен ръководител проф. Стойко Стойков. Това изследване, както и трудовете му „Говорът на тракийските преселници в с. Орешак“ и „Български говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия“ го утвърждават като най-добрия познавач на тракийските говори.

През 1989 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Професионалната му биография включва дългогодишна преподавателска работа по съвременен български книжовен език, българска диалектология и езикова култура в университетите в София, Шумен, Велико Търново, Пловдив, в Москва и Хамбург. Той е утвърден автор на университетски учебници, сборници и помагала, на учебници по български език за българското училище. Дългогодишен главен редактор на сп. „Български език и литература“. Той е дългогодишен ръководител на катедра, зам.-декан и декан, ръководител на архива по диалектология в Софийския университет. Ръководител е на Лабораторията по експериментална фонетика към Софийския университет и Института по български език на БАН. Директор е на Института за български език.

Пожелаваме на проф. Бояджиев много здраве!

                                                          

От колегите от Катедрата по български език

От колегите от Факултета по славянски филологии