Конкурс за най-добра литературоведска книга 

 

 

Уважаеми колеги,

Факултетният съвет при Факултета по славянски филологии обявява конкурс за най-добра литературоведска книга, издадена в периода 2017 г. – 2019 г.

В конкурса могат да участват със свой оригинален труд (монография или сборник от студии) български автори от цялата страна. Предложенията, придружени с екземпляр от номинираната книга, следва да бъдат предадени в Деканата на ФСлФ (каб. 230, Ректорат) до 30 април 2019 г.

 

Повече информация за конкурса можете да намерите ТУК

 

Очакваме Вашите предложения!