Print

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ

Лятна сесия – 2018/2019 уч. г.

 

 

 

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

24 юни

25 юни

26 юни

10 ч.

143

БФ – 1 курс, 1 и 2 гр.

БФ – 1 курс, 3 и 4 гр.

БФ – 1 курс, 5 и 6 гр.

Фонетика на българския език

Проф.  Жобов

10 юни

 

9 ч.

147

БФ – 2 курс

СБЕ Морфология

/писмен тест/

Проф. Алексова, проф. Осенова, гл.ас. Ласкова

1 юли

2 юли

4 юли

9 ч.

139,140,142

БФ– 2 курс, 2 и 5 гр.

БФ –  4 и 6 гр.

БФ – 1 и 3 гр.

СБЕ Морфология

 

Проф. Алексова, проф. Осенова, гл.ас. Ласкова

19 юни

21 юни

10 ч.

147

БФ – 3 курс, 1,2 и 3 гр.

БФ –  4,5 и 6 гр.

СБЕ Синтаксис

Проф. Влахова

18,19 и 20 юни

 

10 ч.

139, 140

БФ – 4 курс

Стилистика

Доц. Замбова

28 юни

 

10 ч.

 

147

 

Слав. фил – 3 к.

 

СБЕ- 2 част /морфология и синтаксис

Проф. Влахова, доц. Атанасов

10 юни

30 авг.

11.30

10 ч.

65 ауд.

зала 21

БФ – 3 к.

БФ – 3 к.

Психология

Психология

Проф.Й. Янкулова

Проф.Й. Янкулова

 

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

27.06

Писмен изпит

9.00

148

БФ

Българска литература от Осв. до Първата световна война

Проф. М. Кирова

02.07

Устен изпит

9.00

146

БФ

Българска литература от Осв. до Първата световна война

Проф. М. Кирова

03.07

Устен изпит

9.00

146

БФ

Българска литература от Осв. до Първата световна война

Проф. М. Кирова

02.07.

10.00

134

Балканистика, 2 курс

Нова българска литература

доц. Бойко Пенчев

10.06

09.00

146

Българска филология

Български фолклор

Н. Папучиев

11.06

 

09.00

146

Българска филология

Български фолклор

Н. Папучиев

10.06

 

11.00

146

Славянска филология

Фолклор на славянските народи

Н. Папучиев

11.06

11.00

146

Славянска филология

Фолклор на славянските народи

Н. Папучиев

10.06

09.00

146

Българска филология

Български фолклор

Н. Папучиев

11.06

 

09.00

146

Българска филология

Български фолклор

Н. Папучиев

10.06

 

11.00

146

Славянска филология

Фолклор на славянските народи

Н. Папучиев

11.06

11.00

146

Славянска филология

Фолклор на славянските народи

Н. Папучиев

19.06.

9.00

148

СлФ

Възрожденска литература

Гл. ас д-р Сирма Данова

21.06.

22.06.

9.30

138

СлФ

Възрожденска литература

Доц. д-р Надежда Александрова

7.06.

16.00

160

МП „Литературо-знание“

СИД -Балкански измерения на бълг. възрожденска литература

Доц. д-р Надежда Александрова

17.06.

10

124

РФ 1 курс

Българска литература от Осв. до наши дни - ТЕСТ

доц. д-р Ноеми Стоичкова

4.07.

10

138

РФ 1 курс

Българска литература от Осв. до наши дни – УСТЕН ЗА ДОПУСНАТИТЕ СТУДЕНТИ

доц. д-р Ноеми Стоичкова

26.06.

10

138

магистърска програма

„Творческо писане“

Национална литература, идеология, идентичност

доц. Стоичкова/ гл.ас. К. Йорданова

25.06

9,30

146

Бълг. филология.

Съвременна бълг.литература.

Проф.Иван Иванов

12.06.

 

14. 15

145

Магистърска програма „Литературата – творческо писане“

Четене, писане и идентичност

Валери Стефанов

12.06.

 

15.15

145

Магистърска програма „Литературата – творческо писане“

Литература и медии

Валери Стефанов

25-30.06.

Електронно – курсови работи

145

Магистърска програма ОБЕЛСУ

Историографски парадигми и версии на литературната история

Валери Стефанов

 

КАТЕДРА ПО КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

04.06.

10.00 ч.

150

Славянска филология І курс

Старобългарски език І част

проф. дфн Искра Христова-Шомова

27.06.

9.00 ч.

136

Руска филология

І курс

Старобългарски език

проф. дфн Татяна Славова

12.06.

 

10.00 ч.

176Б

Балканистика

ІІІ курс

Религии и култове на Балканите

проф. дфн Маргарет Димитрова

27.06.

 

10.00 ч.

176Б

Балканистика

І курс

Старобългарска литература

доц. д-р Диана Атанасова

13.06.

 

10.00 ч.

144

Руска филология

СИД

проф. дфн Вася Велинова

14.06.

 

10.00 ч.

144

Балканистика

Старобългарска литература

проф. дфн Вася Велинова

 

КАТЕДРА ПО ОБЩО, ИНДОВРОПЕЙСКО И БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

10.06.

11

134

Балканистика

3

Индоевропейско езикознание

Доц. Б. Михайова

11.06.

11

134

Балканистика

 

Палеобалкански езици

Доц. Албена Мирчева

12.06.

10

134

Българска филология

1

Общо езикознание

Доц. Албена Мирчева

Доц. Е.Тъпроманова

13.06.

10

151

Българска филология

1

Общо езикознание

Доц. Албена Мирчева

Доц. Е.Тъпроманова

13.06.

10.30

134

Балканистика

3

Средновековна балканска история

Доц. Р. Бояджиев

14.06.

10

134

Българска филология

1

Общо езикознание

Доц. Албена Мирчева

Доц. Е.Тъпроманова

14.06.

9

151А

Балканистика

2

Ареална лингвистика

Доц. Д. Младенова

14.06.

14.30

151

Балканистика

1

Румънски език

 

15.06.

12

151

Балканистика

4

Балканско езикознание

Доц. Мая Александрова

17.06.

10

151

Социолингвис-тика

1

Социолингвистика

Доц. М. Александрова

17.06.

10

134

Балканистика

 

Гръцки език

Александра Трифонова

 

КАТЕДРА ПО ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

17.06.2019

9

155

Испанска филология

1

Увод в литературната теория

проф. Амелия Личева

17.06.2019

10

152

Бъларска филология

1

Антична и средновековна литература

гл.ас. д-р Камелия Спасова

18.06.2019

9

155

Скандинавистика

1

Увод в литературната теория

проф. Амелия Личева

18.06.2019

10

152

Българска филология

1

Антична и средновековна литература

гл.ас. д-р Камелия Спасова

19.06.2019

9

155

Италианска филология

1

Увод в литературната теория

проф. Амелия Личева

19.06.2019

10

152

Българска филология, редовно обучение, 3-та гр.

1

Антична и средновековна литература

гл.ас. д-р Богдана Паскалева

20.06.2019

9

155

Португалска филология

1

Увод в литературната теория

проф. Амелия Личева

20.06.2019

9

152

Славянска филология

1

Антична и западноевропейска литература, 1-ва част

доц. Калин Михайлов

20.06.2019

10

157

Италианска филология

1

Средновековна литература
От Аркадия до Романтизма

проф. Миглена Николчина

20.06.2019

12

157

Българска филология, редовно обучение, 4-та гр.

1

Антична и средновековна литература

гл.ас. д-р Богдана Паскалева

21.06.2019

9

155

Немска филология

1

Увод в литературната теория

проф. Амелия Личева

21.06.2019

9

152

Славянска филология

1

Антична и западноевропейска литература, 1-ва част

доц. Калин Михайлов

21.06.2017

10

157

Българска филология

1

Антична и средновековна литература

гл.ас. д-р Камелия Спасова

24.06.2019

9

152

Португалска филология

1

Западноевропейска литература

доц. Калин Михайлов

26.06.2019

11

155

МП "Литература, кино и визуална култура"

1

Книгата и филмът в западния литературен канон

доц. д-р Огнян Ковачев

29.06.2019

9

155

Новогръцка филология

1

Увод в литературната теория

проф. Амелия Личева

29.06.2019

9

152

Българска филология, задочно обучение

1

Антична и средновековна литература

доц. Калин Михайлов

30.06.2019

9

155

Българска филология, 1 гр.

1

Теория на литературата

доц. Ирен Александрова

30.06.2019

10

152

Българска филология, 6 гр.

1

Антична и средновековна литература

гл.ас. д-р Богдана Паскалева

01.07.2019

9

155

Българска филология, 2 гр.

1

Теория на литературата

доц. Ирен Александрова

02.07.2019

9

155

Българска филология, 3 гр.

1

Теория на литературата

доц. Ирен Александрова

03.07.3019

9

155

Френска филология

1

Увод в литературната теория

проф. Амелия Личева

03.07.2019

14

155

Българска филология, 4 гр.

1

Теория на литературата

доц. Ирен Александрова

04.07.2019

9

155

Българска филология, 5 гр.

1

Теория на литературата

доц. Ирен Александрова

05.07.2019

9

155

Българска филология

1

Теория на литературата

проф. Амелия Личева

 

КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

12.06.2019

9.00

160Б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – II част

Проф. дфн М.Младенова, гл. ас. д-р С.Стойчев,лектор Е. Коваржова

10.06.2019 -писмен 

11.06.2019 – устен

9.00

160Б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – IV част

гл. ас. д-р С.Стойчев,лектор Е. Коваржова

17.06.2019

писмен

18.06.2019

устен

9.00 ч.

160 б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – III курс

Гл. ас. д-р Е.Македонска, гл.ас. д-р М.Радичева, лектор Е.Коваржова

24.06.2019 писмен

25.26.2019 устен

9.00ч

160Б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – IV курс

Проф.дфн. М.Младенова, гл.ас. д-р Е.Македонска, лектор Е. Коваржова

17.06.2019

9.00

154

СФ –Чешка филология

Съвременен чешки език – морфология – II курс

Гл. ас. д-р С. Стойчев

14.06.2019

Писмен

25.06.2019 устен

10.00

 

15.00

149

СФ – Полска филология

Практически полски език – I курс

Гл. ас.д-р Витка Делева, гл. ас. д-р Ж.Станчева,

Лектор Ж.Павлович

17.06.2019

Писмен

19.06.2019

устен

10.00ч

 

15.00ч

149

СФ – Полска филология

Практически полски език – III курс

Гл. ас.д-р Витка Делева, лектор Ж. Павлович

13.06.2019

писмен

9.00ч

159

СФ – Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език – III и   IV курс

Хон. ас. Т.Дункова,  лектори Б. Васич и М. Дошен

14.06.2019

устен

10.00

159

СФ – сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски – III курс

Ас. Т.Дункова и лектори Б. Васич и М. Дошен

17.06.2019

10.00

159

СФ – сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски – IV курс

Ас. Т.Дункова и лектори Б. Васич и М. Дошен

14.06.2019

8.30

17 блок –словак. каб.

СФ – Словашка филология

Практически словашки език – I курс

 гл. ас. д-р Д. Иванова, ас. д-р В. Иванов и лектор Й. Павлович

10.06.2019.

8.30

17 блок –словак. каб

СФ – Словашка филология

Практически словашки език – II курс

 гл. ас. д-р Д. Иванова, ас . д-р В. Иванов и лектор Й. Павлович

17.06.2019

8.30

17 блок –словак. каб

СФ – Словашка филология

Съвременен словашки език - морфология

гл. ас. д-р Д. Иванова

14.06.2019

13.00

17 блок –словак. Каб.

СФ – Словашка филология

Практически словашки език –III  курс

 гл. ас. д-р Д. Иванова ас. д-р В. Иванов,  и лектор Й. Павлович

10.06.2019

10.00

187Б

СФ – Украинска филология

Практически украински език – V курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

14.06.2019

10.00

187б

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – морфология -II  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

27.06.2019

13.00

187 Б

СФ – Украинска филология

Практически украински език –IV  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова, лектор Оля Сорока

17.06.2019

10.00

187Б

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – синтаксис и семантика -III  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

4.07.2019

10.00

153

СФ – Украинска филология

Практически украински език –II курс

Гл. ас. д-р В.Колев и ас.Л. Желева

19.06.2019

10.00

153

СФ – Украинска филология

Практически украински език –III курс

Гл. ас. д-р В.Колев и ас.Л. Желева

1. 07. 2019

10.00

160Б

СФ- Чешка филология

Съвременен чешки език – синтаксис  и семантика  III  курс

доц. д-р Ц. Аврамова

 

КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

14.06.2019

10.30

156

СФ – Чешка филология

История на чешката литература  IV  част

Доц. д-р А. Бурова

20.06.2019III  и  V гр.

21.06.2019

I и   II гр.

24.06.2019

IV  и VI гр.

10.00

156

Българска филология  III курс

Славянски литератури

Доц. д-р А. Бурова,

гл. ас. д-р С.Димитрова

гл. ас. д-р В. Колев, хон. ас. Кристиян Янев

25.06.2019

 

26.06.2019

10.00

156

СФ – Полонистика и сърбохърватистика   

II  курс

СФ –Бохемистика, Словакистика и Украинистика

История на славянските литератури

Доц. д-р А. Бурова,

гл. ас. д-р С.Димитрова

 

24.06. 2019

 

11.00

149

СФ – Полска филология  III курс

История на полската литература II част

Проф. дфн К. Бахнева, д-р К. Кокинова

24.06.2019

13.00

149

СФ – Полска филология IV  курс

История на полската литература IV част

Проф. дфн К. Бахнева, д-р К. Кокинова

10.06.2019

9.00

156

СФ – Словашка филология III курс

История на словашката литература II част

гл. ас. д-р С.Димитрова

25.06.2019

10.00 ч

156

СФ – Словашка филология IV курс

История на словашката литература IV  част

Доц. д-р Д. Григоров

24.06.2019

10.00ч

156

СФ – Чешка филология

История на чешката литература  II част

Доц. д-р Д. Григоров

21.06.2019

10.30 ч

156

СФ – Сръбска и хърватска филология

История на сръбската литература II част

Гл. ас. д-р Е. Дараданова

2.07.2019

11.00 ч

156

СФ – Сръбска и хърватска филология

История на сръбската и хърватската литература IV  част

Доц. д-р И. Христова

17.06.2019

14.30

156

Балканистика

Южнославянски литератури

Доц. д-р И. Христова

29.06.2019

11.00ч

156

СФ – Украинска филология

История на украинската литература II част

Доц.  д-р Л. Терзийска, гл. ас. д-р В. Колев

29.06.2019

11.00ч

156

СФ – Украинска филология

История на украинската литература IV  част

Доц.  д-р Л. Терзийска, гл. ас. д-р В. Колев

17.06.2019

30.06.2019

10.00ч

156

Руска филология

Славянски литератури

Гл. ас. д-р Е.Дараданова

10.06.2019

14.00ч

156

Славянска филология

Сравнително славянско литературознание

Проф. дфн П. Карагьозов

10.06.2019

11.00ч

156

Магистри

Литература, кино, визуална култура

Проф. дфн  П. Карагьозов

 

КАТЕДРА ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

11.06.19 (1 гр.)

 

12.06.19 (3 гр.)

 09 ч.

 130

 Руска филология, 1 курс

 Стара руска литература

 Доц. Илиана Чекова

13.06.19

09.30

130

Руска филология, 2 курс

Руска литература на XIX век – I част

Проф. Ангелина Вачева, доц. Румяна Парашкевов

14.06.19

12 ч.

130

Руска филология, 4 курс

Съвременна руска литература и култура

Проф. Ренета Божанкова

24.06 (1,2 гр.)

25.06 (4,5 гр.)

26.06 (3,6 гр.)

10 ч.

129 каб.

Българска филология, 2 курс

Руска литература на XIX век

Доц. Румяна Парашкевода, ас. д-р Константина Пунева, хон.ас. Иван Ланджев

01.07.19 (сърбохърватска, словашка, украинска);

02.07.19 (полска, чешка)

09 ч.

 130

Славянски филологии, 2 курс

Руска

литература на XIX век

Проф. Ангелина Вачева

 

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

12.06.19

09 ч.

124

Руска филология, 1 курс, 1 група

Практически руски език – 2 част (писмен изпит)

Гл. ас. Анна Баранова, гл. ас. Елена Раденкова

13.06.19

09 ч.

126

Руска филология, 1 курс, 1 група

Практически руски език – 2 част (устен изпит)

Гл. ас. Анна Баранова, гл. ас. Елена Раденкова

11.06.19

9-14 ч.

125

Руска филология, 1 курс, 3 група

Практически руски език – 2 част (писмен и устен изпит)

Доц. Красимира Петрова, гл. ас. Аглая Маврова

10.06.19

14 ч.

136

Руска филология, 2 курс, 1 и 2 група

Практически руски език – 4 част (писмен изпит)

Доц. Силвия Петкова, гл.ас. Елена Раденкова,  хон. ас. Любомир Жилев

11.06.19

10 ч.

126

Руска филология, 2 курс, 1 и 2 група

Практически руски език – 4 част (устен изпит)

Доц. Силвия Петкова, гл.ас. Елена Раденкова,  хон. ас. Любомир Жилев

 

10.06.19

09 ч.

124

Руска филология, 3 курс

Практически руски език – 6 част

Проф. Татяна Алексиева, проф. Алла Градинарова

 

21.06.19

10 ч.

134 А

Руска филология, 1 курс

Странознание на Русия, 1 курс

Проф. Ростислав Станков

01.07.19

10 ч.

128 каб.

Руска филология, 2 курс

 

Увод в теорията на превода

Доц. д-р Силвия Петкова

27.06.19

09 ч.

128 каб.

Руска филология, 2 курс

 

Съвременен руски език. Фонетика

Проф. Татяна Алексиева

21.06.19

23.06.19

 

10 ч.

 

 134 А

Руска филология

История на руския книжовен език

Доц. Цветана Ралева

10.06.19

13 ч.

128 каб.

Руска филология, 3 курс

 

Устен превод – 2 част

Проф. Татяна Алексиева

02.07.19

10 ч.

128 каб.

Руска филология, 3 курс

Съвременен руски език. Прагматика.

Доц. д-р Силвия Петкова

19.06.19

26.06.19

 10 ч.

 134 А

Руска филология, 3 курс

 

Историческа граматика на руския език

Проф. д-р Ростислав Станков

17.06.19

10 ч.

128 каб.

Руска филология, 3 курс

 

Превод на медийни текстове

Доц. д-р Силвия Петкова

10.06.19

13 ч.

128 каб.

Руска филология, 3 курс

Устен превод, 2 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

10.06.19

10 ч.

125

Руска филология, 4 курс

Превод на текстове от сферата на туризма

Доц. д-р Цветана Ралева

12.06.19

16 ч.

125

Руска филология

СИД „Играта като метод в обучението по руски език“

Доц. д-р Илка Бирова

13.06.19

10-14 ч.

124

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво А1.2

Доц. д-р Красимира Петрова

13.06.19

10 ч.

125

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво А2.2

Хон. ас. Людмила Павлова

17.06.19

14 ч.

124

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво B1.2

Хон. ас. Силвия Ганчева

13.06.19

10-14 ч.

124

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво B2.2

Доц. д-р Красимира Петрова

21.06.19

09 ч.

134

Туризъм, 1-4 курс

Руски език като I чужд

Доц. д-р Цветана Ралева

21.06.19

09 ч.

134 А

Туризъм, 3 курс

Руски език като II чужд

Доц. д-р Цветана Ралева

10.06.19

10 ч.

245

Туризъм, 2 курс

Руски език като II чужд

Хон. ас. Любомир Жилев

 

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

05.06.2019

 

14 ч.

247А

Славянска филология

Методика на обучението по литература

Проф. д-р Владимир Атанасов

10.06.2019

11 ч.

247А

Славянска филология

Методика на обучението по български език

Проф. д-р Татяна Ангелова

12.06.2019

10 ч.

247А

Руска филология

Методика на обучението по руски език, АВИТО

Доц. д-р Антония Радкова

14.06.2019

 

10 ч.

148

Българска

филология

Методика на обучението по литература

Проф. дпн Адриана Дамянова

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

10.06.

12:00

119

право и МО

III

Български език за чужденци

проф.д-р Елена Хаджиева

13.06.

12:00

119

право и МО

I

Български език за чужденци

проф.д-р Елена Хаджиева

10.06.

14:00

Зала 2 МФ

медицина и рехабилитация

I

Български език за чужденци

доц. д-р Мирена Пацева

10.06.

10:00

201

ФНОИ, вс. специалности

I

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Весела Шушлина

13.06.

10:00

201

ФНОИ, вс. Специалности

II

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Весела Шушлина

10.06.

10:00

201

ФФ

I

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Весела Шушлина

13.06.

10:00

201

ФМИ, вс. специалности

II

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Весела Шушлина

13.06.

9:00

119

ФСлФ,вс.специалности

I

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Рени Манова

10.06.

16:00

201

ФХФи ФФз, вс. специалност

II

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Венера Байчева

12.06.

10:00

77 каб. ФЖМК

ФЖМК, вс. специалности

I

Български език за чужденци

ас. Елена Руневска

21.06.

9:00

77 каб. ФЖМК

ФЖМК, вс. специалности

II

Български език за чужденци

ас. Елена Руневска

14.06.

9:00

119

ФКНФ

I

Български език за чужденци

докторант Катрин Костова