Важно съобщение

 

Уведомяваме студентите и преподавателите от Факултета по славянски филологии, че учебните занятия за летния семестър ще започнат присъствено в онлайн среда от 22.02.2021 до 30.04.2021 според Заповедта на Министъра на здравеопазването. При промяна в ситуацията ще се реагира своевременно. До началото на летния семестър ще бъде качена информация с линковете на съответните дисциплини в Мудъл.

В програмата са посочени зали, това е така, защото искаме да имаме готовност за преминаване в присъствена форма на обучение, макар че ще се наложат размествания и допълнително качване на програмата за периода от 1.05.21 до края на семестъра при евентуално преминаване в присъствена форма на обучение.

Всички свободноизбираеми дисциплини, обявени за специалност Българска филология, стартират за летния семестър.

За специалност Руска филология стартират дисциплините на гл.ас. д-р Аглая Маврова “Руско-български морфологични паралели“ и на доц. Илка Бирова „Играта като метод в обучението по руски език“.

За специалност Балканистика стартира дисциплината на доц. Валентина Васева „Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи“.

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2020/2021 г. (до края на месец април) - редовно обучение

Указания за провеждане на присъствено обучение в електронна среда през летния семестър на учебната 2020/21 г. във ФСФ