Print

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЛЯТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021

ФСлФ

 

 

Българска филология, Балканистика, Руска филология

 

Славянска филология

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ:

КОНСУЛТАЦИИ за ДИ по практически славянски език (18.06.2021 г.) : 

практически чешки език  -  15.06.2021 – 10.00 -12.00 ч. – 160Б

практически сръбски и хърватски език –  10.06. 12 часа, Мудъл на следния линк:

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54595

практически украински език – 11.06.2021 г., 10 часа –

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=652195

практически полски език - 11.06. 021 г.

https://join.skype.com/nGFNejgfyunY

практически словашки език - 16.06.2021 г. - 10.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=657552

 

Дата, час и място за ПОКАЗВАНЕ на писмените работи (до една седмица след датата на изпита):

Практически полски език -  21.06.21 в 149 к. - 10.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – 21.06.2021 г. от 14.00 ч. в 158 к.

Практически чешки език - 22.06.2021 г. от 10.00 до 11. 00 ч. в 160Б

Пактически украински език  - 22.06.2021 г., 10 часа, к. 153; 

Практически словашки език  - 23.06.2021 – 10.00 ч. в 158 к.

 

КОНСУЛТАЦИИ за ДИ по теоретичен славянски език (25.06.2021 г.)

теоретичен полски език  - 14. 06.2021 г.  https://join.skype.com/bLJW4cAkpMmg, от 13.00 до 15.00 ч.

теоретичен сръбски и хърватски език – платформа скайп  - 22.06.2021 – проф. дфн Найда Иванова на електронния ѝ адрес, 17.06.2021  -  доц. д-р Димка Савова – Мудъл  от 10.00 ч. до 14.00 ч.

теоретичен чешки език: 10.06. 12 часа, Мудъл на следния линк:

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54595

 теоретичен укрански език - 21.06.2021 г., 11 - 13 часа –

 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=652651

теоретичен словашки език   - Moodle – 23.06 2021  от 10.00 ч.     

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=657552

 

Дати за показване на работите от изпита:

Теоретичен полски език –28.06.21  в 149 к.  - 13.00 ч.

Теоретичен  сръбски и хърватски език  - 28.06.21 -14.00 ч. в 158 к.

Теоретичен чешки език    25.06.2021 - 14.00ч - 154/158

Теоретичен украински език показване на работата - 30.06.2021 г., 14 часа, к. 153.        

Теоретичен словашки език  - 30.06.2021 г. -10.00ч в 158 к.

 

 

КОНСУЛТАЦИИ за Теоретичен изпит по литература (25.06.2021 г.):

Украинска литература  -  на 10.06. от 14:00.  линк:

https://join.skype.com/OaFmw1JGNgaU

 

Чешка литература  - 11 юни, 11 - 12 ч.,

в Скайп на адрес: https://join.skype.com/AbkRTgasLQITдоц. д-р А.Бурова

 

Словашка литература -  15 юни - от 14 ч.

Линк в Мудъл:
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=658488

 

Сръбска и хърватска литература   -  21.06.2021 г. от 14.00 ч.

https://join.skype.com/FJ1pOv1kR2a3

 

Полска литература  -  10.06.2021 – 18.00 ч. 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=655984&forceview=1

 

Показване на писмените работи

30.06.2021 г. от 14.00 ч. в 156 каб.