ДАТИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 03.09.2021 г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: 09.09.2021 г. от 15.00 ДО 16.00 ч. в каб. 144

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 08.09.2021 г. от 11.00 ДО 12.00 ч. в каб. 143

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ: 10.09. 2021 г.  от 12.00 ч. до 13.00 ч. в каб. 145

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВ. ДО НАШИ ДНИ: 17.09.2021 г. от 14.00 до 15.00 ч. в 146 каб. 

 

Резултати от писмения държавен изпит за специалност Българска филология – РО и ЗО, проведен на 3.09.2021 г.