ГРАФИК

за идентифициране на писмените работи от

държавния изпит, проведен на 03.09.2018 г.,

Българска филология и Руска филология

 

 

Изпит/Специалност

Дата

Час

Кабинет

История на българския език

10.09.2018

12.30-13.30

142 каб.

Български език

12.09.2018

10.00-11.00

139 каб.

Възрожденска литература и антропология

10.09.2018

12.00-14.00

176 Б

Българска литература след Освобождението до наши дни

13.09.2018

14.00-15.00

146 каб.

Руски език

05.09.2018

10.00-12.00

127 каб.

Руска литература

10.09.2018

12.30-14.00

130 каб.

 

Идентифицирането се извършва еднократно, лично от студента, срещу представяне на документ за самоличност