Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. – редовно обучечение

 

Стартиращи СИД-ове за студентите от Руска филология

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. д-р Силвия Петкова

Руската разговорна реч: Семантика, прагматика, превод – доц. д-р Силвия Петкова

Средновековни практики и ритуали при православните славяни – доц. д- Илиана Чекова-Димитрова, 11.10. /четвъртък/, 8.30 ч., каб. 124 или каб. 129

Оценяване и комуникативна компетентност в обучението по руски език – доц. д-р Антония Радкова

 

Стартиращи СИД-ове за студентите от Българска филология

Антропология на съвременността – доц. д-р Веселка Тончева (курсът ще се провежда в понеделник от 16 до 18 ч. в сградата на Националния етнографски музей, ул. "Московска" 6А, имейл на доц. Тончева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Възраждането: трансгресии и банализации – гл.ас.д-р Сирма Данова-Сабоурин, 19.10.2018, ПЕТЪК, 8.30 ч., 137 ауд.

Модернизмът: Мода и всекидневие – гл.ас. д-р Надежда Стоянова, вторник (от 16.10.), 18-20 ч., 160 ауд.

Българският исторически авангард – гл.ас. д-р Биляна Борисова, 8.10.2018, ПОНЕДЕЛНИК, 17 ч., 138 каб.

Социолингвистика – проф. дфн Ангел Ангелов, 15.10. /понеделник/, 10 ч., 142 каб.

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров, вторник, 15 ч., ауд. 247А

Антични сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова, четвъртък от 18 ч. в 150 аудитория

Славянски отречени книги: език и текст – проф. д-р Андрей Бояджиев, организационна среща - 9.10. /вторник/, 18 ч., 144 каб.

Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи – доц. д-р Венета Савова, организационна среща - 3.10 и 10.10. /сряда/ от 18 ч. в каб. 176А

Средновековни практики и ритуали при православните славяни – доц. д-р Илияна Чекова-Димитрова, 11.10. /четвъртък/, 8.30 ч., каб. 124 или каб. 129

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов, вторник, 16.30 ч., ауд. 247А

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен аспект – гл.ас. д-р Людмила Берковска, четвъртък, 12.30 ч., каб. 126А

Говоренето и разбирането като когнитивни процеси – доц. д- Мирена Пацева - сряда, 14.30 ч., залата на Филологическата библиотека (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Стартиращи СИД-ове за студентите от Балканистика

Студентите, които са посочили други дисциплини, които не са събрали необходимия брой, молим да се пренасочат към стартиращите, които са:

  1. доц.д-р Николай Георгиев Димитров, Социална психология в балкански контекст
  2. гл.ас. д-р Александра Трифонова, История, изкуство и култура на гръцките общности в България (ΧV -ΧΙΧ в.)

 

Студентите, избрали избираеми дисциплини, които няма да стартират, трябва да се запишат в стартиращите до 08.10.2018 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ БФ - ПЪРВИ КУРС

 

Студентите от първи курс БФ могат да изберат като СИД един от следните славянски езици:

 

ПОЛСКИ ЕЗИК (среща с преподавателката М. Тодорова - в понеделник, 8.10.2018 г., в 13.00 ч.

пред 149 /полонистичен кабинет/)

ЧЕШКИ ЕЗИК

СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

СЛОВЕНСКИ ЕЗИК

СЛОВАШКИ ЕЗИК

УКРАИНСКИ ЕЗИК

 

Заявленията се подават в отдел „СТУДЕНТИ”, 215 каб.

 

Катедра по славянско езикознание