Християнските празници

СИД за студенти по българска филология, задочно обучение

Проф. дфн Искра Христова

 

            Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на християнския календар, който за съжаление повечето българи познават частично и неточно. Студентите се запознават със системата от християнските празници, появата и значението на Господските и Богородичните празници, главните християнски светци. Представя се и историята на формиране на двата християнски цикъла – подвижен и неподвижен, и основните моменти във всеки от тях. Разглежда се традицията на отбелязване на тези празници от християнската църква, отразена в страобългарското ръкописно наследство. Накратко се представят основните текстове, които се употребяват при честването на празниците – старозаветни и новозаветни четива, служби, проложни четива, жития, риторични творби. Специално внимание се отделя на оригиналното старобългарско химнографско и ораторско творчество.

            Християнските празници същевременно отразяват стари езически култове и практики. Отделя се внимание на индоевропейските корени на християнските празници, на връзката им с естествения годишен цикъл и със сезонните ритуали, с цикличността на движението на планетите, особено с индоевропейския соларен култ и с честването на равноденствията и слънцестоенията. Показват се и еврейските и семитски корени на пасхалния цикъл и тяхната връзка с лунарния култ. Разглеждат се народните названия на празниците, етимологията им и обхватът на тяхното разпространение. На студентите се предоставя възможност да разкажат за традициите и обичаите на празнуване, които те знаят от родния си край или от други източници. Отделно се разглеждат култовете към българските свеци, историята им и начините на тяхното отбелязване.

 

Християнските празници

Програма

            В курса се разглеждат пет теми, за всяка от които се предвиждат по три часа. В зависимост от интереса, който проявяват студентите, може да се отдели повече време на един или друг проблем.

  1. Християнските празници като система. Господските и Богоридичните празници. Главните християнски светци. Християнският ритуал при големите празници. Водосвет, маслосвет, литийни шествия. Минеен и триоден цикъл.
  2. Текстов корпус за отбелязването на празниците. Апостолски, евангелски и старозаветни четива и тяхното място в ритуала. Проложни четива. Служби. Ораторска проза. Текстове за извънцърковно четене, посветени на празниците. Големи агиографски творби.
  3. Българските светци в системата от християнски светци. Датите за отбелязване на паметта на свв. Кирил и Методий и на свв. Седмочисленици.
  4. Еврейските и семитски корени на пасхалния цикъл и връзката му с лунарния култ. Християнската модификация на еврейската Пасха. Великият пост, неговият произход и текстовете, свързани с него.
  5. Езическите корени на християнските празници. Соларният култ и християнските празници по време на зимното сланцестоене и на лятното слънцестоене: Рождество Христово (Коледа) и Рождество на св. Йоан Кръстител (Еньовден). Народни традиции и практики за празнуване. Народните имена на празниците, тяхната етимология и разпространение на употребата им.