Организационни срещи на стартиращите СИД-ове за 2, 3, 4 и 5 курс

 

Гласове от и за Българското възраждане: тълкувания на личности и институции - доц. д-р Катя Станева – 8.10.2019, 18 ч., 141 каб.

Вяра и култ: памет за ранните български светци - доц. д-р Венета Савова - 15.10.2019, 18.00 ч., 176 б.

Антропология на съвременността  - доц. Веселка Тончева -  9.10.2019, 18 ч., 138 каб.

Нови аспекти в литературното дело на български творци в архивните източници – д-р Мариана Кирова – 7.10.2019, 17.30 ч., 138 кабинет

Чий е Ботев? - гл.ас. д-р Сирма Данова – 16.10.2019, 18.00 ч., 137 ауд.

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров – 08.10.2019 , 15 ч., ауд. 247А

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов – 08.10.2019, 16.30 ч., ауд. 247А

Четенето като проблем на литературното образование – гл. ас. д-р Людмила Берковска –10.10.2019, 17.30 ч., ауд. 247А

Логиката в лингвистиката, 2. част – гл.ас. д-р Ласка Ласкова, 7.10.2019, 18.00 ч., 139 каб.

Социолингвистика - проф. дфн Ангел Ангелов – 9.10.2019, 14.00 ч., 142 каб.

Библейски сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова, 8.10.2019, 18.00, 150 ауд.

Митичното и фантастичното в съвременната българска литература – проф. дфн Амелия Личева – 16.10.2019, 17.00, 136 ауд.

 

СИД-ове за 1 курс

 

Старогръцки език – 08.10.2019 г., 17.00, пред програмата на третия етаж (139А)

Сръбски език – 7.10.2019 г., 14.30 ч., 158 каб.

Чешки език – 8.10.2019 г., 12.00 ч., 158 каб.