ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

м. юни - юли 2021 г.

 

 

 Задължителни дисциплини 

 

 1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов – 12.06.2021, 8 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52932

Антична и средновековна литература - доц. д-р К. Михайлов – 03.07.2021,  10 ч. Студентите ще получат тема на общия имейл на курса. Устна част на изпита: 10.07.21, 10 ч., https://join.skype.com/invite/pgYktlb3QptB

Литература за деца и юноши – гл. ас. д-р Н. Стоянова, 20.06.2021, 10 ч. https://join.skype.com/pR5F8bmCcdKk

 

2 курс

Западноевропейска литература - доц. д-р Цв. Хубенова, 30.06.2021, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=619956

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова, 12.06.2021, 10 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44336

Руска литература на 20 век - доц. д-р Г. Петкова, 26.06.2021, 9.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=546116. Една седмица преди изпита студентите да се свържат с преподавателката по ел. поща.

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 02.07.2021, 10 ч., ezik.bg. Студентите, които ще се явяват на изпита с индивидуални протоколи, да се свържат предварително с преподавателите, за да бъдат включени в списъка за теста.

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов, 26.06.2021, 10 ч., каб. 139А

Психология - проф. д.пс.н. И.Зиновиева, 12.06.2021 г., 11 ч., Мудъл

 

4 курс

Стилистика - проф. д-р Г. Дачева, 29.06.2021, 10 ч., каб. 143

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 22.06.2021, 10.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=491984

Българска литература между I и II св. война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова,.21.06.2021, 9 ч., https://join.skype.com/mZLEvCtsmWWa

  

5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов – 28 и 29.06.2021, 9 ч., https://join.skype.com/kmUdpYlZxYBa 

 

Свободноизбираеми дисциплини

Приключения на чувствата във възрожденската литература - доц. д-р Надежда Александрова, 20.06.2021, предаване на курсови работи

Българи и източни славяни – културни взаимодействия /11 – 19 век/ - доц. д-р И. Чекова, 28.05. и 18.06.2021, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=637321&forceview=1

Мит и фолклор – гл. ас. д-р М. Илчевска, до 23.06.2021, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51844

Дигитален хуманизъм и литературно образование – гл. ас. д-р Н. Христова, 15.06.2021, 10.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51812