На 20. септември 2017 г. от 17.30 ч. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски” ще бъде представена книгата от Библиотека „Охридски извори” на

Венета Савова

„Песни от Климент. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни”.

 

Събитието е част от програмата на конференцията с международно участие „Охридският апостол в българската и славянската книжовна история”.

 

Книгата ще бъде представена от проф. дфн Искра Христова-Шомова, а водещ ще бъде проф. д-р Андрей Бояджиев.

 

Заповядайте!

 

PLAKAT Pesni Кliment A3-001