Екипът на сп. "Филологически форум" подготви и публикува следните издания през първото полугодие

на 2018 г.:

 

Брой 7 на сп. "Филологически форум" с наслов "Славистичен калейдоскоп": https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-7/

Научен сборник "Езикови картини, типологии, трансформации" (съст. Аглая Маврова, Теодора Цанкова, Кристиян Янев) – том 5 от Библиотека "Международен филологически форум": https://philol-forum.uni-sofia.bg/library/international-philological-forum-volume-5/

 

Сп. „Филологически форум“ е индексирано в следните международни бази данни с научна информация

 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL): https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1803

 

WorldCat.org: The World’s Largest Library Catalog: https://www.worldcat.org/oclc/1003921426&referer=brief_results#reviews

 

Academic Resource Index ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2367-8119

 

Slavistics Portal/ Портал славистики: https://slavistik-portal.de/en/zeitschriften/zdb-slavistik.html?detail=1140181548&title=Filologiceski-forum-chumanitarno-spisanie-za-mladi-izsledovateli-izdanie-

 

Изданието е в списъка на НАЦИД на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация: http://nacid.bg/bg/scientists/