Издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“

съвместно с Фондация rech„Проф. Д-р Максим Младенов“


Редакционна колегия: Василка Радева (главен редактор), Йорданка Холевич, Христо Холиолчев, Неда Павлова, Георги Колев (уредник)


Списание „Българска реч“ е популярно научно списание за езикознание и езикова култура. Списанието започва да излиза през 1995 г. като първоначално се издават 4 книжки годишно, а от 1997 г. се публикуват както научни, така и научно-популярни текстове. Рубриките в списанието са: “Езикова култура”, “Език и общество”, “Език и стил”, “Език и реч”, “Етнокултура и реч”, “Българското словно богатство”, “Българският език и неговите диалекти”, “Из историята на българския език, “Имена в българското езикознание”, “Хроника”, “Рецензии”.


Списанието е ориентирано към широка аудитория от ученици, учители, студенти в всички, които се интересуват от проблемите на съвременния български книжовен език.