Конференции

Научни конференции

uni-su3

 

Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Катедра по славянско езикознание, профил украинистика

Фондация “Мати Україна”, Украинско неделно училище

Посолство на Украйна в България

 

организират

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“

 

Конференцията ще се състои на 23 октомври 2015 година в Нова конферентна зала, Ректорат на Софийския университет.

Начало на конференцията – 9.00 часа.

 

За участие в конференцията се канят преподаватели, учени, студенти, докторанти.

 

Конференцията предвижда работа по следните направления:

      - Кръгла маса “Украинско-български дипломатически взаимоотношения: история и съвременност”

       - Преподавателска, научна и обществена дейност на професор М. Драгоманов в Софийския университет

       - Трудовете на М. Драгоманов, написани в България

       - Украинската диаспора в България и М. Драгоманов

 

Организаторите приемат анотации на докладите на украински или български език в обем от 2 страници (шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5, полета – 2 см) до 30 септември 2015 година (включително). Материалите се изпращат по електронен път на e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              и/или              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Заедно с анотациите се изпраща и справка за автора (фамилия и име на автора, месторабота (университет), длъжност, научна степен, научна титла, телефон за контакт, имейл.

 

Файловете с материалите за конференцията трябва да са озаглавени по следния начин: Kamberova_teza.doc, Kamberova_dovidka.doc.

 

Заявка за участие

ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ”

 

DragomanovЕдинадесета международна научна конференция „Драгоманови студии“ ще се проведе на 14 октомври 2016 година, петък, в Новата конферентна зала в Ректората от 9 часа. Както и предходните години, съорганизатори на научното събитие са Катедрата по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии, Фондацията „Мати Украина“, Украинското неделно училище и Посолството на Украйна в България.

 

Конференцията е посветена на 20-годишнината от откриването на украинска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, който и до ден днешен се явява единственото място в България, където се преподава украински език и украинска култура. Конференцията е посветена също така и на 25-годишнината от установяването на дипломатическите връзки между България и Украйна и на 175-годишнината от рождението на известния украински учен Михайло Драгоманов.

 

Животът на проф. Драгоманов е силно свързан със съдбата на Софийския университет още от самото му основаване. Украинският учен работи до последния си ден всеотдайно в него и активно участва в културния живот на България. Неслучайно неговото име е водещо в списъка на известните учени, спомогнали за изграждането на авторитета на университета сред световните научни и образователни институции.

Международно социолингвистическо дружество - София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

                                                                                               

П О К А Н А

ВТОРО ИЗВЕСТИЕ

 

Уважаеми колеги,

 

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в Единадесетата конференция по социолингвистика на тема:

 

ЕЗИКЪТ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО,

 

посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков.

 

aula colour

 

Дата на провеждане: 26 и 27 октомври 2012 г. (петък и събота).

Откриване: 26.10.2012 г., Аула на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Условия:

  1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.
  2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.
  3. Таксата е в размер на 30 лева (за студенти, докторанти и пенсионери – 5 лв.).
  4. Организационният комитет на конференцията предвижда презентациите на докладите да са по 20 минути. Тестът на докладите, предаден за отпечатване, да не надвишава 10 стандартни страници (1800 знака), а за научните съобщения – до 5 стр. Няма да бъдат приемани доклади и научни съобщения, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.
  5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, ХІ том.
  6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2012 г. и за предходни години.
  7. Удължаване на срока за изпращане на заявките – до 7 октомври 2012 г., на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  8. Работни езици на конференцията – български и английски.

 

Организационния комитет

Доц. д-р Ангел Ангелов - председател

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Красимир Стоянов

Доц. д-р Павлина Кънчева

Ст. пр. д-р Катя Исса

Гл.ас. д-р Данка Апостолова

 

 

                                                                                           София 1504

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                              Бул. „Цар Освободител“ 15

 

тел. 9308368                                                                        Факултет по славянски филологии

 

                           

 

 

 

 

 

vhod

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание

има удоволствието да Ви покани да вземете участие в

 

Кръгла маса „Езикът – общ и различен“,

посветена на акад. стефан младенов

 

29. 11. 2013 г., Първа заседателна зала

 

 

Програма

 

 

От 14 ч.

Биляна Михайлова: Акад. Стефан Младенов – творчески път

Албена Мирчева: Ономастичните проучвания на Стефан Младенов

Иванка Иванова: Приносът на акад. Ст. Младенов към езиковото новаторство у нас

Яна Сивилова: Изходна семантика на фразеологизма „Когато върбата роди круши“

Иван Петров:Именни образувания с формант -nt- в хетски и санскрит

Йована Гоцич: Преходните говори (пиротският и трънският говор между общото и специфичното)

Дискусия

Кафе пауза

 

От 16 ч.

Представяне на „Помагало по албански език“ от Людмил Станков, Изд. на СУ, 2013

Представяне на книгата „Сватбената терминология в българския и румънския“ от Василка Алексова

 

 

 

kongres copy

 

XVI международный съезд славистов в Белграде 2018 г.

 

ЗАЯВКИ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

 

 

 

На заседании МКС в Праге 31 августа – 1 сентября 2015 г. приняты следующие решения:

 

1. На XVI международном съезде славистов в Белграде 2018 г., как и на предыдущем съезде в Минске, будет 25 тематических блоков, но при необходимости их общее число можно будет увеличить.

2. Число участников в тематических блоках от 3 до 8.

3. Желательно, чтобы доклады в каждом блоке были на 3-х славянских языках, а должны быть как минимум на двух.

4. В тематических блоках должны участвовать докладчики из разных стран, не более двух из одной страны.

5. В тематических блоках предусматривается один вводный доклад до 20 мин. и остальные доклады до 15 мин.; выступления в прениях – до 5 мин.

6. Аннотация тематического блока. Подающий заявку на тематический блок обязан доставить аннотацию тематического блока в целом и каждого доклада в отдельности; аннотации (блока и отдельных докладов) не должны превышать 1000 знаков с пробелами.

7. Сроки. Заявки на тематические блоки должны поступить в Президиум МКС не позже 1 мая 2016 г. Заявки и аннотации будут рассматриваться до сентября 2016 г., а окончательный перечень тематических блоков будет утвержден на заседании МКС в Бухаресте в 2016 г.

8. Публикация материалов. В отличие от предыдущей практики, принято решение не публиковать материалы тематических блоков в печатном виде до начала съезда, а размещать их на специальных страницах в Интернете. Печатная публикация возможна после съезда с учетом выступлений в дискуссии. Подающий заявку на тематический блок, в случае его принятия, обязан обеспечить публикацию материалов в Интернете и предоставить Президиуму МКС соответствующую ссылку для размещения на сайте МКС.

 

Заявки с аннотациями следует посылать по адресу электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. с пометкой в заглавии: «Тематический блок».

 

Контактное лицо: д.ф.н. профессор Райна Драгичевич (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).