Конференции

Научни конференции

uni-copyy

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Ви кани на Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2017 г. в Заседателна зала 2 на Ректората.

 

Програма на конференцията

Резюмета на докладите

Конференции, организирани от Факултета по славянски филологии (2013-2015)

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРАТА И ЛИТЕРАТУРНАТА ИСТОРИЯ ОТВЪД ЮБИЛЕИТЕ“,

посветена на творчеството на Константин Константинов

11 декември 2015 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

23 ноември 2015 г.

Програма

 

ПАРАЧОВЕШКОТО: ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ

Двудневен форум в чест на проф. Миглена Николчина

11-12 ноември 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "20 ГОДИНИ BULGARICUM"

10-11 октомври 2015 г.

 

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“

23 октомври 2015 г.

 

XI  МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО БАЛКАНИСТИКА

31 август - 4 септември 2015 г.

 

ДВАНАДЕСЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА "ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ"

5-6 юни 2015 г.

Програма

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

11-12 май 2015 г.

 

ТРЕТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕЗИКОВЕДСКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ СЛОВАКИСТИ И УКРАИНИСТИ"

28 април 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ– КРИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

24-25 април 2015 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПО СЛУЧАЙ 20-ГОДИШНИНАТА НА СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА РЕЧ"

19-20 март 2015 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЛЕДСТВОТО НА ЛИНГВИСТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ"

 27-29 ноември 2014 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ЕЛЕНА И ДИМИТЪР МУТЕВИ 

21 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

13-16 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЮБИЛЕЯТ"

6-7 ноември 2014 г.

Програма

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

15 ноември 2014 г.

 

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОЛША И НИЕ", ПОСВЕТЕНА НА 60-АТА ГОДИШНИНА НА ПОЛОНИСТИКАТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

4 юни 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ”

30-31 май 2014 г.

Програма / Program / Programme

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАДИЦИОННИ МОДЕЛИ И ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА РОДСТВЕНА СИСТЕМА”

30 май 2014 г.

 

Кирило-Методиевски четения

14 май 2014 г.

 

ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ

9-10 май 2014 г.

ПРОГРАМА

 

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 20-ТАТА ГОДИШНИНА НА СПЕЦИАЛНОСТ БАЛКАНИСТИКА

Student Scientific Conference dedicated to the 20th Anniversary of the Speciality Balkan Studies

Program

26 април 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТАРАС ШЕВЧЕНКО

19-20 март 2014 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОСВЕТИТЕЛСТВО СРЕЩУ ИДЕОЛОГЕМА (ЦВЕТАН СТОЯНОВ, АТАНАС НАТЕВ, ДИМИТЪР АВРАМОВ)”

Програма

28-30 ноември 2013 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РУСКО-БЪЛГАРСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ“

26 октомври 2013 г.

 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 80-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. РУМЯНА ПАВЛОВА

20 юни 2013 г.

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

10 май 2013 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ"

21 май 2013 г.

 

ГОДИШНА ФАКУЛТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЕЗИЦИ НА ПАМЕТТА В ЛИТЕРАТУРНИЯ ТЕКСТ"

26-27 април 2013 г.

ПРОГРАМА

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗПЛЪЗВАЩИЯТ СЕ ПРЕДМЕТ НА ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО. НЕВИДИМАТА ШКОЛА: МИРОСЛАВ ЯНАКИЕВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ, РАДОСВЕТ КОЛАРОВ”

28-30 ноември 2012 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЧУЖДИЯТ ПОГЛЕД"

9-10 ноември 2012 г.


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СВЕТЦИ И СВЕТИ МЕСТА НА БАЛКАНИТЕ"

14-16 юни 2012 г.

          logо institut                      rechnik2      

 

ПОКАНА

за конференция

"Актуални проблеми на съвременната лингвистика" - в чест на проф. д.ф.н. Стефана ДимитроваСекцията за общо и съпоставително езикознание при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН най-учтиво Ви кани да вземете участие в Националната научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

Темата на конференцията ще бъде „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”. Тя ще се проведе на 05 септември 2015 г. в Заседателната зала на ИБЕ, ул. Шипченски проход 52, бл. 17, 1111 София.

Заявки за участие се приемат до 30 юни т.г. на e-адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Всяка заявка трябва да включва заглавие и резюме до 500 думи.

Такса правоучастие − 30 лв.  Тя се превежда по банков път на сметката на Института (като изрично се посочва за коя проява става въпрос: „конференция, проф. Ст. Димитрова“):

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC : UNCRBGSF
IBAN:  BG37 UNCR 9660 3118 8669 13


Предвижда се издаването на сборник.


Организационен комитет:

Проф. д-р Светла Коева
Проф. д-р Борис Парашкевов
Проф. д.ф.н. Майя Пенчева
Проф. д-р Максим Стаменов (председател)
Гл.ас. д-р Иво Панчев (секретар)

 

plakat konferenciaМеждународната научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” има за цел да преосмисли съотношението между класично и канонично в руската литература с оглед на чуждата културна и образователна среда. Тематичният периметър на размишленията предполага различни аспекти на чуждото разпознаване и тълкуване на връзката между: текст и автор; текст и възприемател; текст и метатекст; текст и контекст (литературен и екстралитературен); текст и превод; текст и книга и т. н.

 

Форумът се провежда в чест на 70-годишнината на проф. дфн Петко Троев. Ще бъде представена монографията на проф. дфн Петко Троев „Достоевски. Духовните митарства на гения и пророка” (2012), както и сборникът статии „Класика и канон в руската литература. Българският поглед” (2012).

 

Конференцията „Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” (9-10 ноември 2012) е организирана от Катедрата по руска литература по проект № 136/9 май 2012 на ФСлФ и със съдействието на Руския културно-информационен център (София).

 

 

 

Програма на конференцията

 

Korica-Klasika i kanon1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция "Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти и украинисти"

28 април 2015 г., 09.00 ч., Конферентна зала