Конференции

Научни конференции

Конференции, организирани от Факултета по славянски филологии (2013-2015)

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРАТА И ЛИТЕРАТУРНАТА ИСТОРИЯ ОТВЪД ЮБИЛЕИТЕ“,

посветена на творчеството на Константин Константинов

11 декември 2015 г.

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

23 ноември 2015 г.

Програма

 

ПАРАЧОВЕШКОТО: ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ

Двудневен форум в чест на проф. Миглена Николчина

11-12 ноември 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "20 ГОДИНИ BULGARICUM"

10-11 октомври 2015 г.

 

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“

23 октомври 2015 г.

 

XI  МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО БАЛКАНИСТИКА

31 август - 4 септември 2015 г.

 

ДВАНАДЕСЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА "ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ"

5-6 юни 2015 г.

Програма

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

11-12 май 2015 г.

 

ТРЕТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕЗИКОВЕДСКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ СЛОВАКИСТИ И УКРАИНИСТИ"

28 април 2015 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ– КРИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

24-25 април 2015 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПО СЛУЧАЙ 20-ГОДИШНИНАТА НА СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА РЕЧ"

19-20 март 2015 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЛЕДСТВОТО НА ЛИНГВИСТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ"

 27-29 ноември 2014 г.

Програма

 

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ЕЛЕНА И ДИМИТЪР МУТЕВИ 

21 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

13-16 ноември 2014 г.

Програма

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЮБИЛЕЯТ"

6-7 ноември 2014 г.

Програма

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

15 ноември 2014 г.

 

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОЛША И НИЕ", ПОСВЕТЕНА НА 60-АТА ГОДИШНИНА НА ПОЛОНИСТИКАТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

4 юни 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ”

30-31 май 2014 г.

Програма / Program / Programme

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАДИЦИОННИ МОДЕЛИ И ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА РОДСТВЕНА СИСТЕМА”

30 май 2014 г.

 

Кирило-Методиевски четения

14 май 2014 г.

 

ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ

9-10 май 2014 г.

ПРОГРАМА

 

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 20-ТАТА ГОДИШНИНА НА СПЕЦИАЛНОСТ БАЛКАНИСТИКА

Student Scientific Conference dedicated to the 20th Anniversary of the Speciality Balkan Studies

Program

26 април 2014 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТАРАС ШЕВЧЕНКО

19-20 март 2014 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОСВЕТИТЕЛСТВО СРЕЩУ ИДЕОЛОГЕМА (ЦВЕТАН СТОЯНОВ, АТАНАС НАТЕВ, ДИМИТЪР АВРАМОВ)”

Програма

28-30 ноември 2013 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РУСКО-БЪЛГАРСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ“

26 октомври 2013 г.

 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 80-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. РУМЯНА ПАВЛОВА

20 юни 2013 г.

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

10 май 2013 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ"

21 май 2013 г.

 

ГОДИШНА ФАКУЛТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЕЗИЦИ НА ПАМЕТТА В ЛИТЕРАТУРНИЯ ТЕКСТ"

26-27 април 2013 г.

ПРОГРАМА

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗПЛЪЗВАЩИЯТ СЕ ПРЕДМЕТ НА ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО. НЕВИДИМАТА ШКОЛА: МИРОСЛАВ ЯНАКИЕВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ, РАДОСВЕТ КОЛАРОВ”

28-30 ноември 2012 г.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ЧУЖДИЯТ ПОГЛЕД"

9-10 ноември 2012 г.


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СВЕТЦИ И СВЕТИ МЕСТА НА БАЛКАНИТЕ"

14-16 юни 2012 г.

 

plakat konferenciaМеждународната научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” има за цел да преосмисли съотношението между класично и канонично в руската литература с оглед на чуждата културна и образователна среда. Тематичният периметър на размишленията предполага различни аспекти на чуждото разпознаване и тълкуване на връзката между: текст и автор; текст и възприемател; текст и метатекст; текст и контекст (литературен и екстралитературен); текст и превод; текст и книга и т. н.

 

Форумът се провежда в чест на 70-годишнината на проф. дфн Петко Троев. Ще бъде представена монографията на проф. дфн Петко Троев „Достоевски. Духовните митарства на гения и пророка” (2012), както и сборникът статии „Класика и канон в руската литература. Българският поглед” (2012).

 

Конференцията „Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” (9-10 ноември 2012) е организирана от Катедрата по руска литература по проект № 136/9 май 2012 на ФСлФ и със съдействието на Руския културно-информационен център (София).

 

 

 

Програма на конференцията

 

Korica-Klasika i kanon1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция "Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти и украинисти"

28 април 2015 г., 09.00 ч., Конферентна зала

          logо institut                      rechnik2      

 

ПОКАНА

за конференция

"Актуални проблеми на съвременната лингвистика" - в чест на проф. д.ф.н. Стефана ДимитроваСекцията за общо и съпоставително езикознание при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН най-учтиво Ви кани да вземете участие в Националната научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

Темата на конференцията ще бъде „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”. Тя ще се проведе на 05 септември 2015 г. в Заседателната зала на ИБЕ, ул. Шипченски проход 52, бл. 17, 1111 София.

Заявки за участие се приемат до 30 юни т.г. на e-адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Всяка заявка трябва да включва заглавие и резюме до 500 думи.

Такса правоучастие − 30 лв.  Тя се превежда по банков път на сметката на Института (като изрично се посочва за коя проява става въпрос: „конференция, проф. Ст. Димитрова“):

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC : UNCRBGSF
IBAN:  BG37 UNCR 9660 3118 8669 13


Предвижда се издаването на сборник.


Организационен комитет:

Проф. д-р Светла Коева
Проф. д-р Борис Парашкевов
Проф. д.ф.н. Майя Пенчева
Проф. д-р Максим Стаменов (председател)
Гл.ас. д-р Иво Панчев (секретар)

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

El MutevaНай-учтиво ви каним да вземете участие в работата на Националната научна конференция в памет на изтъкнатите възрожденски дейци, представителите на Одеския литературен кръг Елена и Димитър Мутеви, организирана от Катедрата по българска литература във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление "Литература на Българското възраждане" при Института за литература при БАН.

 

Конференцията ще се проведе на 21 ноември 2014 г. (петък), в Новата конферентна зала на СУ от 12.00 часа.

 

Вижте подробности в програмата на конференцията „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“

 

Ще се радваме на вашето участие!