Конференции

Научни конференции

 

Konstantin Konstantinov 1940Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

и редакционната колегия на електронното списание за хуманитаристика „Littera et Lingua“

 

Ви канят на

 

научната конференция на тема

 

„Литературата и литературната история отвъд юбилеите“,

посветена на творчеството на Константин Константинов,

 

 

 

11 декември 2015 г., петък, 10-17 часа, Заседателна зала 1 и Нова конферентна зала

 

 

ПРОГРАМА

 

 

Заседателна зала 1

10:00 Откриване

Социология на литературата

 

Модератор: Добромир Григоров

10:15-10:30 Ноеми Стоичкова: Институционални и персонални приближавания - критически дистанции към Константин Константинов

10:30-10:45 Тодор Христов: Неврастения и несправедливост

10:45-11:00 Мира Душкова: Социалните роли на Константин Константинов

11:00-11:15 Дискусия

11:15-11:30 Кафе пауза

 

Заседателна зала 1

Текстът Константинов

 

Модератор: Владимир Игнатов

11:30-11:45 Александър Христов: През стената и отвъд нея; героите на Константинов в миговете отвъд ежедневното

11:45-12:00 Дарин Тенев: Кръвта, смъртта: алегорични залози в романа „Кръв“ на Константин Константинов

12:00-12:15 Кристиян Янев: Металитературни стратегии в романа на Св. Минков и К. Константинов "Сърцето в картонената кутия“

12:15 -12:30 Александра Антонова: Предметно изображение у Константин Константинов и Чавдар Мутафов

12:30-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обедна почивка

 

Нова конферентна зала

Градът

 

Модератор: Александър Христов

14:00- 14:15 Николай Чернокожев: Константин Константинов и неговите Софии

14.15-14:30 Кристина Йорданова: „Към близкия“: морфология на града

14:30-14:45 Паулина Стойчева: Времето като пространство. Наблюдения върху  мемоарите на Константин Константинов

14:45-15:00 Владимир Игнатов: Черното огледало на мълчанието („Брюге“ на Константин Константинов и „Брюге“ на Стефан Цвайг: опит за междутекстов анализ)

15:00:15:15 Надежда Стоянова: Парижки фрагменти. Константин Константинов, Кирил Кръстев, Петър Осоговец

15:15-15:30 Дискусия

15:30-15:45 Кафе пауза

15:45-16:00 Представяне на книгата на Александра Антонова Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването. За изследването ще говори проф. д-р Светлана Стойчева

 

Нова конферента зала

Авторската фигура в приказката и превода

 

Модератор: Надежда Стоянова

16:00-16:15 Светлана Стойчева: Диалогични/ерудитски намеци в приказките и разказите на Константин Константинов за деца

16:15-16:30 Биляна Борисова"Приказки за теб" - естетизиране на детството (Приказките на К. Константинов в тенденцията на лиризиране на прозата в периода между двете световни войни)

16:30-16:45 Юлиян Жилиев: Преводите на Константин Константинов от френски език

16:45-17:00 Дискусия

17:00 Закриване

           logo littera                                     logo eos                      

                                                 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Имаме удоволствието да Ви поканим
на кръгла маса на тема


Уеб-базирани платформи за чуждоезиково обучение в академичен контекст

Кръглата маса ще се проведе на 1 декември 2017 г.
в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

 

ПРОГРАМА

 
Основни теми на кръглата маса:


1. Среди и платформи за чуждоезиково обучение.
2. Прилагане на софтуер с отворен код за чуждоезиково обучение.
3. Възможност за интеграция на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култури със системата за електронно обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (http://elearn.uni-sofia.bg/).
4. Критерии за сравнителен анализ на електронните платформи за езиково обучение.
5. Подходи и инструменти за оценка на използваемостта на електронните среди за чуждоезиково обучение.
6. Създаване и структуриране на дигитални ресурси за обучение в славистиката и хуманитаристиката.


Събитието добавя нова страница в по-рано развиваната работна програма на проект "ЕОС. Електронно обучение в славистиката".


Материалите от конферецията ще бъдат публикувани в електронното списание на Факултета по славянски филологии Littera et Lingua (http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal).

 

Организационен комитет – екип на проект "Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст", НИД-СУ-2017 г.

Snimka034

 

Уважаеми колеги,

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание има удоволствието да Ви покани на лингвистичните четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов, които ще се проведат на 24 ноември (петък) от 9.30 часа в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

ПРОГРАМА НА ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ЧЕТЕНИЯ

 

 

Първа секция

Водещ: Биляна Михайлова

9:30 – 9:50 Петя Асенова Проф. Моско Москов – опит за творчески портрет.

9:50 – 10:10 Василка Радева Проф. Моско Москов за езиковата култура

10:10 – 10:30 Марина Врачу Памяти болгарских ученых М.Москова, И. Дуридановa, Г. Риковa: записки на полях румынско-болгарских культурных связей в 1960-ые гг.

10:30 – 10:50 Живка Колева Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов

10:50 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:20 Пауза

 

Втора секция

Водещ: Фотини Христакуди

11:20 – 11:40 Никола Кръстев Детерминационните процеси като способ за структуриране на системата на езика

11:40 – 12:00 Иван Петров Някои наблюдения върху номинаналните атрибутивни и посесивни фрази

12:00 – 12:20 Биргит Игла Между българския и гръцкия език относно заемане от ромския език [gadze i gomen-os//a]

12:20 – 12:40 Христина Марку По следите на една вероятна славянска заемка в гръцкия език

12:40 – 13:00 Борис Вунчев Етимологични и словообразувателни особености на абсолютните активни интранзитиви в гръцки

13:00 – 13:10 Дискусия

 

13:10 – 14:30 ОБЕДНА ПОЧИВКА

 

Трета секция

Водещ: Екатерина Търпоманова

14:30 – 14:50 Мария Атанасова Специфика на фамилните имена на българите в Приазовието и Молдова

14:50 – 15:10 Лудвиг Селимски Към етимологията на няколко диалектни думи

15:10 – 15:30 Анастасия Петрова Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика: тур.perde

15:30 – 15:50 Дарина Младенова Номинационни модели в балканските езици за пренесените от Америка зеленчукови култури

15:50 – 16:10 Мая Александрова За имената на млякото и млечните продукти в балканските езици

16:10 -16:20 Дискусия

16:20 – 16:40 Пауза

 

Четвърта секция

Водещ: Албена Мирчева

16:40 – 17:00 Лучия Антонова-Василева Форми за минали времена на глаголите в българските говори в Косово

17:00 – 17:20 Василка Алексова За етимологията на една диалектна дума: стригле

17:20 – 17:40 Яна Сивилова Да изплюя ли камъчето. Бележки върху произхода на един фразеологизъм

17:40 – 18:00 Русана Бейлери Ръкописите в бюрото на проф. Моско Москов

18:00 – 18:10 Дискусия

 

Закриване на четенията

 

 

SU

 

ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА

ЕЗИКОВЕДСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ПРОФ. Д-Р МАКСИМ МЛАДЕНОВ

28 ноември 2017 г.,

СУ „Климент Охридски“, Зала 1

 

 

Откриване – 9.30

Модератор: Дарина Младенова

9.40 – 10.00 Боряна ВелчеваЗначението на трудовете на Максим Младенов за историята на българския език

10.00 – 10.20 Василка Радева Идеографският речник на българския език в лексиколожките занимания на Максим Младенов

10.20 – 10.40 Ронел АлекзандърМаксим Младенов като първоначален подбудител и постоянно вдъхновение на българо-американската съвместна работа върху българските диалекти

10.40 – 11.00 Георги МитриновПриносите на проф. д.ф.н. Максим Сл. Младенов към проучването на названията на групи българско население в българската езикова територия

11.00 – 11.30 Кафе пауза

 

Модератор: Василка Алексова

11.30 – 11.50 Георги КолевЗа необходимостта от рекартографиране на данните от БДА І – ІV  

11.50–12.10 Мария КитановаЕтнолингвистични изследвания в Института за български език Проф. Л. Андрейчин, БАН

12.10 – 12 .30 Величко ПанайотовМястото на словашкия език в научните изследвания на проф.д.ф.н. Максим Младенов

12.30 –13.30 Обедна почивка

 

Модератор: Мария Китанова

13.30 – 13.50 Дарина МладеноваСборникът с избрани статии на Максим Младенов "Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика" и Отвъддунавският електронен корпус като част от езиковедското наследство на Максим Младенов

13.50–14.10 Валентина ВасеваПогребалните обичаи на българите в Румъния

14.10–14.30 Андрей БояджиевЛингвистичната терминология в контекста на славянската медиевистика

14.30–14.50 Василка АлексоваПриносите на Максим Младенов в изследването на румъноезичното население в България

 

Закриване 15.00

kongres copy

 

 

Тематика XVI Международного съезда славистов в Белграде 2018 г.


с учетом дискуссии на заседании МКС в Праге 31 августа 2015 г., утвержденная на заседании Президиума МКС в Белграде

3 декабря 2015 г.

 

На XVI Международном съезде славистов в Белграде в 2018 г. предусмотрены четыре секции:

1. Язык.

2. Литература, культура, фольклор.

3. Вопросы славистики.

4. Специальные темы Съезда.

 

1. ЯЗЫК.

1.1. Этимология и сравнительно-исторические исследования славянских языков.

1.1.1. Происхождение праславянского языка.

1.1.1.1. Вопрос взаимодействия праславянского языка с прабалтийским языком.

1.1.1.2. Праславянский язык и его диалекты.

1.1.1.3…

1.1.2. Славянский глоттогенез.

1.1.2.1. Влияние неславянских языков и языковых групп на развитие славянских языков.

1.1.2.2…

1.1.3.Старославянский и церковнославянский язык.

1.1.3.1. Влияние старославянского и церковнославянского языков на формирование славянских литературных языков.

1.1.3.2…

1.1.4. Этимология.

 

1.2. История славянских языков.

1.2.1. Историческая грамматика славянских языков.

1.2.2. Историческая семантика и лексикология славянских языков.

1.2.3. Развитие славянских языков в условиях языкового контакта.

1.2.4. Взаимоотношения национальных литературных языков и народных диалектов в разные периоды истории.

1.3. Диалектология славянских языков.

 

1.3.1. Славянская лингвогеография.

1.3.2. Ареалогия.

1.3.3. Современные славянские диалекты, состояние их сохранения: витальность, динамика, редукция.

1.3.4. Структура современных славянских диалектов: акцентология, грамматика, лексический состав.

1.3.5. Диалектная лексикография и лексикология.

1.3.6. Язык города.

1.3.7. История развития славянских диалектов.

1.3.8. Периферийные диалекты славянских языков и контакты с неславянскими языками.

1.3.9. Диалектная интерференция.

1.3.10. Информационные диалектные фонды.

1.3.11. Ономастика.

1.3.11.1. Этимология ойконимов, гидронимов, оронимов.

1.3.11.2. Ономастическая лексикография.

1.3.11.3. Картографирование славянского ономастического пространства.

1.3.11.4. Онимная ареалогия.

1.3.11.5. Межславянские онимные связи.

1.3.11.6…

 

1.4. Грамматика современных славянских литературных языков.

1.4.1. Фонетико-фонологические и просодические характеристики славянских языков.

1.4.2. Акцентология славянских языков.

1.4.3. Особенности грамматических систем славянских языков (морфология, словообразование, синтаксис).

1.4.4. Теоретические и методологические аспекты изучения грамматики славянских языков.

1.4.5. Межславянская языковая интерференция и связи славянских и неславянских языков в сфере грамматики.

 

1.5. Семантика, прагматика и стилистика современных славянских языков.

1.5.1. Вопросы семантики славянских языков на всех уровнях лингвистического анализа.

1.5.2. Лексика славянских языков и системные отношения в лексике.

1.5.3. Лексикография славянских языков.

1.5.3.1. On-line словари славянских языков.

1.5.4. Фразеология славянских языков.

1.5.5. Лингвистика текста и/или дискурсивный анализ.

1.5.6. Лингвистическая и функциональная стилистика славянских языков.

1.5.7. Прагматические исследования в славянских языках.

1.5.8. Теоретические и методологические аспекты семантических/стилистических/прагматических исследований славянских языков.

1.5.9. Межславянская языковая интерференция и связи славянских и неславянских языков в сфере семантики, стилистики, прагматики.

1.5.10. Славянское терминоведение и терминография.

1.5.11. Сопоставительное изучение современных славянских языков.

 

1.6. Интердисциплинарные исследования славянских языков.

1.6.1. Социолингвистика.

1.6.2. Языковая политика.

1.6.2.1. Национальные (славянские) программы языковой политики.

1.6.2.2. Языковая политика и образовательная политика Евросоюза и изучение славянских языков как иностранных.

1.6.2.3. Многоязычие.

1.6.2.4…

1.6.3. Психо- и нейролингвистика.

1.6.4. Лингвокультурология.

1.6.5. Этнолингвистика.

1.6.6. Типология.

1.6.7. Компьютерная лингвистика.

1.6.8. Корпусная лингвистика.

1.6.9. Интернет-ресурсы славянских языков.

1.6.10. Глоттодидактика.

 

1.7. Стандартизация и норма славянских языков.

1.7.1. Проблемы нормирования славянских языков.

1.7.2. Вопросы правописания и графематики.

1.7.3. Развитие норм литературного языка.

1.7.4. Инновации в нормах литературного языка.

1.7.5. Интернет-коммуникация и проблемы современной нормы в славянских языках.

1.7.6. Славянские литературные микроязыки, вопросы формирования, функционального развития и стандардизации.

 

2. ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР.

2.1. Интердисциплинарные исследования славянских литератур.

2.1.1. Текстологические исследования славянских литератур.

2.1.2. Дигитализированные продукты.

2.1.3. Взаимодействие славянских с неславянскими литературами.

2.1.4. Славянские языки и культуры в эпоху информационных технологий.

2.1.5. Славянские литературы и культуры в сопоставительной, межлитературной и интеркультуральной перспективе.

 

2.2. Развитие славянской письменности.

2.2.1. Славянская письменность на различных этапах ее развития.

2.2.2. Письменная традиция Кирилла и Мефодия и ее рецепция в славянских литературах.

2.2.3. Новые издания памятников славянской письменности.

 

2.3. Славянские литературы и средневековье.

2.3.1. Поэтика средневековой литературы.

2.3.2. Жанры средневековой литературы.

2.3.3. Взаимосвязи славянских литератур и культур в средние века.

 

2.4. История славянских литератур и развитие теоретико-методологических знаний.

2.4.1. Стилистические формации в славянских литературах.

2.4.2. Жанры в славянских литературах.

2.4.3. Теория, история стиха и сравнительная славянская метрика.

2.4.4. Литературные традиции и славянские литературы сегодня.

2.4.5. Взаимосвязи и контакты славянских литератур и культур.

2.4.6. Теоретические аспекты исследования современных славянских литератур.

 

2.5. Переводы славянских литератур как культурный трансфер.

2.5.1. Славянский перевод и межславянские переводы.

2.5.2. Процесс перевода: лингвистические и иные особенности передачи культурных кодов.

2.5.3. Перевод и наследие античности, византийской, иудеохристианской и исламской традиции в славянских литературах и культурах.

2.5.4. Перевод как составляющая философской, религиозной и политической мысли славян.

 

2.6. Литературно-историческое знание, литературная критика и публицистика.

2.6.1. Периодика в славянских литературах и культурах: посредник, показатель изменений в поэтике, стилистических эпохах, жанрах.

2.6.2. Деканонизация и реконструкция (национальной) истории литературы.

2.6.3. Публицистика и СМИ: релятивизация/аффирмация культурной и литературной идентичности.

2.6.4. Ценности и (славянская) литературная критика.

 

2.7. Славянские литературы – религия – философия – политика – культура.

2.7.1. Философская, религиозная и политическая мысль славян.

2.7.2. Наследие античности, византийской и иудео-христианской традиции в славянских литературах и культурах.

2.7.3. Диалог Восток – Запад в славянских литературах и культурах.

2.7.4. Проблемы взаиморецепции славянских культур.

2.7.5. Славистика и национальные идеологии в славянских странах.

 

2.8. Славянские литературы и культурное наследие в ХХI веке.

2.8.1. Европеизация/глобализация и славянские литературы.

2.8.2. Взаимопроникновение славянских литератур и культур.

2.8.3. Литературные и культурные «утопии» – панславизм сегодня.

2.8.4. Славистика и проблемы (пост)колониализма в современном мире.

2.8.5. Проблема беженства/высылки/(э)миграции в славянских литературах и культурах.

2.8.6. Мы и другие (в антропологическом и социальном аспекте) в славянских литературах и культурах.

2.8.7. Европейские литературные и культурные парадигмы и славянские литературы и культуры.

2.8.8. Литература славянских диаспор.

 

2.9. Славянский фольклор, фольклористика и мифология в интернациональном контексте.

2.9.1. Славянский фольклор и иные этнокультурные традиции.

2.9.2. Собиратели и исследователи фольклора, внесшие вклад в славистику.

2.9.3. Мифологические основы фольклора.

2.9.4. Слово и обряд.

2.9.5. Общее и региональное в фольклоре.

2.9.6. Жанры «живого» фольклора сегодня.

2.9.7. Текстология фольклора.

2.9.8. Фольклор и литература.

2.9.9. Современный фольклор; постфольклор.

 

3. ВОПРОСЫ СЛАВИСТИКИ.

3.1. История славистики.

3.1.1. Славистические школы и их вклад в лингвистику и литературоведение.

3.1.2. Славистика в аспекте истории образования и педагогических идей.

3.1.3. Славистика в ХХ веке: направления, противоречия и наследие.

3.1.4. Корифеи славистики: новые взгляды на наследие выдающихся славистов.

3.1.5. Юбилеи и годовщины:

3.1.5.1. Николай Костомаров и Пантелеймон Кулиш в истории культуры славян (к 200-летию этих украинских ученых и писателей).

3.1.5.2…

3.1.6. Обзор историографии славистики в национальных центрах.

 

3.2. Теория и методология славистики.

3.2.1. Традиция и инновация в методологии славистики.

3.2.2. Славистика и новые научные парадигмы в гуманитаристике.

3.2.3. Славистика в сопоставительном аспекте.

3.2.4. Славистика и изучение культуры.

3.2.5. Славистика в узком и широком смысле

3.2.5.1. Исторические, социальные и экономические обстоятельства славянских стран как предмет славистических исследований.

3.2.5.2…

3.2.6. Славистика и интердисциплинарные исследования.

 

3.3. Перспективы славистики.

3.3.1. Направления развития славистики в XXI веке.

3.3.2. Славистика и процессы глобализации.

3.3.3. Славянский мир за пределами Европы.

 

3.4. Теоретико-методологические аспекты изучения и преподавания славянских языков, литератур и культур.

3.4.1. Методологические проблемы и перспективы преподавания славянских языков, литератур и культур в вузах.

3.4.2. Направления современных исследований в области преподавания славянских языков, литератур и культур.

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ СЪЕЗДА.

4.1. Двести лет словарю «Српски рјечник» Вука Стефановича Караджича и значение его автора в славистике.

4.2. Александр Белич в истории славистики.

4.3. 1918 г. и развитие славянских языков и литератур и их научных исследований.

 

ЗАЯВКИ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ