Конференции

Научни конференции

 

kliment ohridskiУважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии, СУ „Свети Климент Охридски”,

има удоволствието да ви покани да вземете участие в неговата

традиционна международна научна конференция на тема

 

Филологическият проект – кризи и перспективи

 

Маркираме възможни посоки, в които да  бъде мислена проблематиката:

 

Филологическото дисциплинарно поле;

Филологията и другите сектори на познанието;

Филологията в смяната на методологическите парадигми.

 

Езици на самоописването – исторически променливи;

Литературноисторическите наративи;

Езикът и езиците на неговото описание.

 

Филологии и идеологии;

Филология, образователни институции, методически предизвикателства;

Лингвистиката в интердисциплинарния облик на филологията: близости и разстояния.

 

Славистичният филологически проект.

 

Филологът: мисия, стратегии, въпроси.

 

Филология, визуалност, дигитални светове.

 

Филология и нормативност.          

 

Секция Петър Увалиев – медиаторът и неговите медии:

обществена и дипломатическа дейност, Пиер Рув като филмов продуцент, сценарист и режисьор, театралното призвание на Петър Увалиев, изследвател и критик в областта на литературата, киното и изкуствата, преводач, спомени за него.

 

Конфренцията ще се проведе на 24. – 25. - 26.04. 2015 в Софийския университет. Докладите не трябва да надвишават 15 минути. Работни езици: български, английски, руски.

 

Изпращайте заявките си:

заглавие, автор, ключови думи, резюме – до 300 думи

до 14.03.2015 на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Такса правоучастие – 30 лв.

 

Програма на конференцията

 

От организаторите на конференцията

 

           Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

                                                                      

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да присъствате на традиционния международен форум на тема От слово към действие: разкази и репрезентации, който ще се проведе от 2 до 4 май 2019 г. в Ректората на СУ.

 

Програма на конференцията:

https://www.slav.uni-sofia.bg/exist/apps/fslf-2019/pages/conf_fslf_2019-programa.pdf

 

Информация за такса правоучастие:

https://www.slav.uni-sofia.bg/exist/apps/fslf-2019/pages/taksa.html

 

Сайт на конференцията:

https://www.slav.uni-sofia.bg/exist/apps/fslf-2019/pages/index.html

 

                           

Организационен комитет:

Проф. д-р Андрей Бояджиев

Гл. ас. д-р Камелия Спасова

Доц. д-р Мая Александрова

Гл. ас. д-р Сирма Данова

Доц. д-р Стефка Фетваджиева

Проф. д-р Татяна Ангелова (председател)

 

 

 logo3

 

СОФИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВ. КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

СОФИЯ

13-16 ноября 2014

 

8.00-9.30. Четверг. 13.11.2014. Регистрация участников. Фойе Актового зала.

8.00-9.00. Пятница. 14.11.2014. – Регистрация участников. Фойе Актового зала.

8.00-9.00. Суббота. 15.11.2014. – Регистрация участников. Фойе Актового зала.

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Актовый зал

 

Четверг. 13.11.2014 г.

Актовый зал

9.30-10.00. Открытие форума

10.00-11.00. Вступительная лекция проф. Валерия Стефанова. „Четирима автори на „Дон Кихот“ (Сервантес, Бененхели, Борхес, Пиер Менар)”

11.00- 11.40 Вступительная лекция проф. Василки Радевой. „Няколко думи за думата”

11.40-12.10 Вступительная лекция проф. Искри Христовой-Шомовой. „Свети Климент Охридски – ораторът и химнописецът“

 

Зал пресс-центра Софийского университета им. Св. Климента Охридского

13.00 – 15.00

Круглый стол „Образование и новые медии”

С участием: проф. А. Дамяновой (модератор), проф. Т. Ангеловой, кпн Н. Христовой.

Электронная публикация в филологии - редколлегия журнала "Littera et Lingua"

Презентация проекта "Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм" - доц. Елка Димитрова (БАН, ИЛ)

 

Зал пресс-центра Софийского университета им. Св. Климента Охридского

16.00 – 17.30

Студенческий и аспирантский обмен. Карьера.

Студенческий и аспирантский обмен на Факультете славянской филологии –проф. Ренета Божанкова

Презентация деятельности Карьерного центра Софийского университета им. Св. Климента Охридского

Презентация инициативы „Заедно в час” („Вместе на уроке”)

 

Актовый зал

18.00 - 19.00. Встреча с поэтом и писателем Георгием Господиновым

 

Клуб-ресторан „Яйцето”

19.30 - Коктейль для участников

 

Пятница. 14.11.2014

Актовый зал

9.00 – 10.00. Вступительная лекция проф. Йовки Тишевой. „Как говори съвременният българин?”

10.00-11.00. Вступительная лекция проф. Миглены Николчиной. „Изкуственото същество в литературата”

Зал 1

11.00 -12.30. Презентация книги „Езикови портрети на български политици и журналисти”.

Круглый стол „Политическата и журналистическа реч” с участием доц. Н. Сталяновой, доц. П. Асеновой, кфн В. Миланова и журналистов.

Актовы зал

19.00-20.00. Литературное чтение

 

Суббота. 15.11.2014 г.

Актовый зал

9.00 – 9.15. Открытие Пятнадцатых Климентовых чтений молодых ученых.

9.45 – 9.45. Вступительная лекция проф. Т. Славовой. Тайните на ръкописите.

 

Зал пресс-центра Софийского университета им. Св. Климента Охридского

11.00-13.00. Круглый стол „Българистиката в чужбина” („Болгаристика за рубежом”)

Модератор:

кфн Калина Захова (Институт литературы - БАН)

Участники:

доц. Елена Чаушева (Юго-Западный Университет им. Неофита Рильского)

доц. Нина Гагова (Институт литературы - БАН)

кфн Евгени Зашев (Кирилло-Мефодиевский научный центр – БАН)

Олга Генчева (Дирекция "Международное и европейское сотрудничество", Министерство образования, науки и молодежи)

Татяна Дикова (заместитель директора Национального издательства образования и науки "Аз Буки")

Кая Маркевич и Марта Гаенцка (Университет им. Адама Мицкевича, Познань)

Зал 1

19.00 -19.30. Закрытие Пятнадцатых Климентовых чтений для молодых ученых.

Актовый зал

19.30 – 20.00. Закрытие Международного филологического форума для студентов и аспирантов.

 

Театральная ночь София 2014. http://www.theatresnight.org/events?city=14

 

Воскресенье. 16.11.2014

Экскурсия в Рильский монастырь для иностранных участников (заявки желающих принимаются во время регистрации).

 

 

СОФИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВ. КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПРОГРАММА

 

Направление „Лингвистика“

Четверг 13.11.2014

 

Секция ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ

Зал 1

Первое заседание

Ведущий: Мария-Лия Борисова

13.00 – 13.15. Димитр Колев (Болгария, Институт болгарского языка БАН) – Нова заета лексика от областта на спорта в българския и чешкия език

13.15 – 13.30. Дияна Николова (Болгария, ШУ им. Еп. Константина Преславского”) – К проблеме оформления тезауруса рядового пользователя в области информационных технологий

13.30 – 13.45. Габриела Ягетич, Ника Пресл (Хорватия) – Анализ на фраземи с компонент „валежи” в българския и хърватския език

13.45 – 14.00. Лора Микова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского”) – Домашни и заети думи в чешкия език

14.00 – 14.15. Marjan Lulgjuraj (Черногория) – Words With Euphemism Pejorative In Malesia

14.15 – 14.30. Николина Пенава, Антония Рагуж          (Хорватия) – Анализ на общите заемки oт семантичните сфери гастрономия и домакинство в българския език и в дубровнишкия говор

15.30 – 16.00. Дискуссия с участием проф. Василки Радевой, доц. Анелии Петковой, доц. Надежды Сталяновой, кфн Надежды Делевой, кфн Елены Крейчовой, доц. Неды Павловой, кфн Илианы Пухалевой, кфн Владислава Миланова.

16.00 – 16.30. Кофе-брейк

 

 

Второе заседание

Модератор: Симона Крушкина

16.30 – 16.45. Вергиния Георгиева (Болгария, Институт болгарского языка БАН) – Термините в езика на медиите

16.45 – 17.00. Силва Димитрова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Нови проекции на изкуството на словесното украсяване в TED.com

17.00 – 17.15. Антонина Тверицкая (Россия) – Лексема „един“ в болгарском языке как переводческая проблема

17.15 – 17.30. Симона Крушкина, Мадлен Димитрова, Гергана Попова (СУ им. Св. Кл. Охридского) – Лингвистичният виц

17.30 – 17.45. Ирина Сергеевна (Россия) – Асимметричные архаизмы русского языка

Олександра Малаш (Украина) – Формално-семантични особености на растителните имена в българските говори в Украйна заочное участие

17.30 – 18.00. Дискуссия с участием проф. Василки Радевой, доц. Анелии Петковой, доц. Надежды Сталяновой, кфн Надежды Делевой, кфн Елены Крейчовой, доц. Неды Павловой.

 

Пятница 14.11.2014

Секция ЯЗЬIКОВЬIЕ КОНТАКТЬI

137 зал

Первое заседание

Модераторы: Николай Савов, Гергана Попова

11.00 – 11.15. Kenta Sugai (Япония, Токио) – За някои специфични характеристики на местоименните клитики в българските североизточни говори в Румъния

11.15 – 11.30. Николай Савов (Болгария, СУ им. Св. Кл. Охридского) – Речта на българите емигранти в САЩ

11.30 – 11.45. Добромир Андреев (Болгария, ВТУ им. Сятых Кирилла и Мефодия) – По въпроса за румънското влияние върху дистрибуцията на клитиките в Тутраканския говор

11.45 – 12.00. Brikena Furxhi           (Албания) – Updating of ortographic norm of foreign words that are flocking to the albanian language today in conditions of globalization

12.00 – 12.15. Александра Миленовић     (Сербия) – Примена иновативног дидактичко-методичког модела групног рада у обрнутом дизајну у настави бугарског језика и књижевности у млађим разредима основне школе у републици србији

12.15 – 12.45. Дискуссия с участием проф.Василки Радевой, доц.Русаны Бейлери, кфн Ольги Сорокой, кфн Маи Александровой.

12.45 – 13.30Перерыв на обед

 

Второе заседание

Модератор: Николай Савов

13.30 – 13.45. Mirela Hajdarmataj (Албания) – Phonetic correspondences in the Balkan Language

13.45 – 15.00. Lirie Kaçorri (Албания) – Suffixes of Slavic origin in eastern Albanian

15.0015.15. Algert Kalica  (Албания) – Names of Materials in Albanian and in French

15.1515.30. Лъчезара Николова            (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – За някои заемки в българския език от китайски

15.30 – 15.45. Abdurrahim Maxhuni (Koсово, Приштина) – The impact of Serbian language in Albanian language

15.45 – 16.00. Fitor Ollomani (Албания) – A research about the language of Gora as on old form of the South Slavic Language (Area of Gora, Kukes – Albania)

16.00 – 16.30.Дискуссия с участием проф.Василки Радевой, доц.Русаны Бейлери, кфн Ольги Сорокой, кфн Маи Александровой.

 

16.30-16.45 Кофе-брейк

 

Третье заседание

Модератор: Николай Савов

16.45 – 17.00. Светлана Корниенко (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Етноезиковата ситуация на българската диаспора в Украйна

17.00 – 17.15. Kazuhiro Sadakane (Япония, Токио) – A Proposal for a New Classification of the Dialects and Languages in Poland

17.15 – 17.30. Славея Горанова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Развитие на фонетиката и фонологията на мексиканския испански

17.30 – 18.00. Дискуссия с участием проф.Василки Радевой, доц.Русаны Бейлери, кфн Ольги Сорокой, кфн Маи Александровой.

 

 

Секция ГРАММАТИКА

Зал 1

Первое заседание

Модератор: Ирена Русева

13.00 – 13.15. Ирена Русева (Болгария, ПУ им.Паисия Хилендарского) – Поглед към някои съвременни концепции за епистемичната модалност като езиков феномен

13.15 -13.30. Енчо Тилев (Болгария, ПУ им. Паисия Хилендарского) – Прояви на некатегориалност в сферата на съществителното име (върху руски езиков материал)

13.30 – 14.00. Георги Илиев (Болгария) – Умозаключение

14.00 – 14.15. Takuya Miyauchi (Япония, Токио) – Some Remarks on Distributive po-Phrases in Russian

14.15 – 14.30. Радослав Минков    (Болгария, ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия) – Графичната игра в съвременната българска и руска публицистика

14.30 – 14.45. Здравко Минчев (Болгария, ПУ им. Паисия Хилендарского) – Дистрибуция на категориите персоналност и лице в съвременния български език       

14.45 – 15.00. Станислава Кынчева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Теоретично моделиране на морфологичната многозначност

15.00 – 15.30. Дискуссия с участием доц. Пети Осеновой, доц. Красимиры Алексовой, доц. Герганы Дачевой, кфн Борислава Борисова, кфн Марины Джоновой, кфн Красимиры Петровой

15.30 – 16.00 Кофе-брейк

 

Второе заседание

Модератор: Станислава Кынчева

16.00 – 16.15. Марина Сергунина (Россия) – К вопросу о функционировании пассивных форм глагола (пассивные конструкции в печатных СМИ и учебных изданиях)

16.15 – 16.30. Милена Видралска            (Болгария, ПУ им. Паисия Хилендарского) – Минало несвършено деятелно причастие – същност и специфика на употреба

16.30 – 16.45. Sonila Sejdini (Албания) – Reported Speech And Writing

16.45 – 17.00. Диана Балашевич (Россия) – Синтактични функции и структурни особености на българския съюз „хем“     

17.00 – 17.15. Татьяна Власова     (Россия) – Сложные прилагательные с компонентом этической оценки

17.15 – 17.30. Елена Ковригина (Россия) – Статус постпозитивной частицы -то в русских говорах Архангельской области

17.30 – 18.00. Дискуссия с участием доц. Пети Осеновой, доц. Красимиры Алексовой, доц. Герганы Дачевой, кфн Борислава Борисова, кфн Марины Джоновой, кфн Красимиры Петровой

 

 

Третье заседание

Модератор: Рени Манова

18.15 – 18.30. Нели Бачева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Употреби на местоименния израз „някакъв такъв” в писмената реч

18.30 – 18.45. Gyrgy Rgyanszki (Венгрия) – Substantiva a adjektiva v gramatikch Stefana Janovia

18.45 – 19.00. Таня Иванова (Болгария, ПУ им. Паисия Хилендарского) – Към въпроса за тенденцията към аналитизъм при степените за сравнение на прилагателните имена в съвременния гръцки език (върху материал от вестник )

19.00 – 19.15. Рени Манова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Иконичността в езика – дефиниция и типологически аспекти.

19.15 – 19.30. Георги Георгиев (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Естество и статут на абревиацията. Морфофонологични особености и определяне рода на абревиатурите в съвременния български език

Александра Колева            (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Особености на подчинените определителни изречения в „Буквар с различни поучения“ на Петър Берон – задочно участие

Ванина Сумрова (Болгария, Институт болгарского языка, БАН) Жената в съвременността – езиков поглед – заочное участие

19.30 – 20.00. Дискуссия с участием доц. Пети Осеновой, доц. Красимиры Алексовой, доц. Герганы Дачевой, кфн Борислава Борисова, кфн Марины Джоновой, кфн Красимиры Петровой

 

Суббота 15.11.2014

Секция СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА

 

137 аудитория

Первое заседание

Модератор: Ивана Давитков

10.00 – 10.15. Канамэ Окано (Япония) – Глаголы колебательного движения в болгарском языке (в сравнении с сербским и русским)

10.15 – 10.30. Зорница Цветкова (Чехия) – Към въпроса за семантичната класификация на глаголите в славянските езици

10.30 – 10.45. Ивана Давитков (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Темпоралните системи на сръбския и българския език – опит за съпоставителен анализ с оглед на преводни трансформации

10.45 – 11.00. Дора Солакова (Болгария, ЮЗУ им. Неофита Рильского) – За еквивалентността на глаголите разбирам в български език и rozum?t в чешки език (проблеми на рекцията)

11.00 – 11.15. Любица Джурич (Сербия) – Генеричке реченице са један/един у српском и бугарском

11.15 – 11.30. Ленка Долежалова (Чехия) – Гендерная асимметрия в языке на материале русского, польского и чешского языков

11.30 – 11.45. Мария Соломина (Рооссия) – Речевая ситуация обещания и языковые средства её выражения (на материале русского и болгарского языков)

11.45 – 12.00. Елена Короткова (Россия) – Фатические языковые средства в сопоставительном аспекте (на материале русского и болгарского языков)

12.00 – 12.15. Яна Скалкина (Россия) – К вопросу о семантической классификации неологизмов в болгарском и русском языках –заочное участие

12.15 – 12.45. Дискуссия с участием проф. Иванки Гугулановой, проф.Живки Златевой, доц.Маргариты Младеновой, доц. Валентина Гешева, доц.Павела Крейчи, доц.Маринелы Младеновой, доц. Цветанки Аврамовой, кфн Борислава Борисова, кфн.Илианы Пухалевой, кфн Надежды Делевой.

12.00 – 13.00 Кофе-брейк

 

Секция ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ

Аудитория 137

Первое заседание

Модератор: Мария-Лия Борисова

11.00 – 11.15. Десислава-Девора Атанасова (Болгария, ШУ им. Еп. Константина Преславского) – Военните термини като концепти в българския и руския език

11.15-11.30. Brunilda Kolimja, Marsida Cobo(Албания) - The minimization of functional illiteracy through the logical acquisition of the language
11.30 – 11.45. Klaudia Chalczyska, Artur Zarba (Польша) – Students from Sofia about sex – sexual terms in the lexis of the students of Sofia University

11.45 – 12.00. Ана Попович            (Хорватия) – Етнически стереотипи в българска фразеология

12.00 – 12.15. Ана Васунг    (Хорватия) – О nekim problemima obrade animalistikih frazema u bugarskoj i hrvatskoj frazeografiji

12.15 – 12.30. Екатерина Струганова (Россия) – Некоторые аспекты анализа ландшафтного кода культуры в болгарской фразеологии (на примере семантического поля „Лес”)

Татьяна Терзиева, Нина Чендева (Болгария, ШУ им. Еп. Константина Преславского) – Зоофоны с метафорическим значением в русском языке – заочное участие

12.30 – 13.00. Дискуссия с участием проф.Василки Радевой, доц.Анелии Петковой, доц.Надежды Сталяновой, доц.Неды Павловой, кфн.Надежд, Делевой, кфн Елеены Крейчовой.

 

Секция ФИЛОСОФИЯ ЯЗЬIКА, ЯЗЬIКОВАЯ КАРТИНА

Зал 2

Первое заседание

Модератор: Нела Мартинкова

10.00 – 10.15. Илияна Димитрова (Болгария, ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия) – Студът и здравето в българската картина на света

10.15 – 10.30. Анна Лазарова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Все едно ли е дали ни е все едно?

10.30 – 10.45. Цаня Петкова (Болгария, ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия) – Към въпроса за пресупозициите в политическия дискурс

10.45 – 11.00. Десислава Попова   (Болгария, ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия) – Етнолингвистичен поглед върху изграждането на образа на българската мома в белетристиката на Любен Каравелов

11.15 – 11.30. Nela Martinkovа (Чехия, Брно) – Развой на чешкия политически език

11.30 – 12.00. Дискуссия с участием доц.Герганы Дачевой, доц. Пети Осеновой, доц. Анелии Петковой, доц. Надежды Сталяновой, доц.Павелом Крейчи, кфн Владислава Миланова, дфн Марины Джоновой.

12.00 – 13.00 Перерыв на обед

 

137 аудитория

Первое заседание

Модератор: Мадлен Димитрова

13.00 – 13.15. Valbona Sinanaj (Албания) – Language is all in the service of life, not someone's life, but of all; and in any form that appears, its function is biological and social

13.15 – 13.30. Виктория Абдуллаева (Россия) – Болгарский язык глазами иностранца

13.30 – 13.45. Мария Лапыгина (Россия) – Идеальный образ политика в сознании российского электората

13.45 – 14.00. Arsinela Xhara (Албания) – Applied speech act theory: philosophical and pragmatic analysis of some wishes in Albanian and Bulgarian

14.15 – 14.30. Nereida Panolli (Албания) – Metaphors of Conservatives and Liberals in American and British Politics

14.00 – 14.30. Дискуссия с участием доц.Герганы Дачевой, доц. Пети Осеновой, доц. Надежды Сталяновой, доц.Павелом Крейчи, кфн Владислава Миланова, дфн Марины Джоновой.

 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк

 

Секция ЯЗЬIКОВАЯ ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Зал 2

Первое заседание

Модератор: Евелина Миланова

13.00 – 13.15. Sejdi Gashi (Косово, Приштина) – Linguistic planning and the official status of languages in Kosovo during the years 1999-2009

13.15 – 13.30. Наташа Крумова-Христемова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Ролята на учителя в реформиращото се образование на 21. Век

13.30 – 13.45. Евелина Миланова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Развиване на умения за четене чрез обучението по български език

13.45 – 14.00. Majlinda Bushaj (Албания) – The values of etimologic studies of prof. D. Luka about albanologic sciences           

14.15 – 14.30. Рoсарио Наполитано (Италия) – Методика на обучението по български език

14.30 – 14.45. Naka Maria, Rapti Andriani (Греция) – Deductive vs Inductive Grammar Approach in a Communicative L2 Class: Effectiveness and Students’ – Teachers’ Perceptions

14.45 – 15.00. Юлия Абрамова (Россия) - Чтение рассказов Йордана Йовкова в рамках изучения болгарского языка. Сюжеты народных преданий как средство языкового погружения

15.00 - 15.15 Софья Заболотная (Россия) - Межславянский художественный перевод в изучении славистических дисциплин

15.15 – 16.00. Кофе-брейк и дискуссия с участием проф.Татьяны Ангеловой, проф. Ангела Петрова, кпн Деспины Василевой

Направление „Литературоведение”

 

Четверг 13.11.2014

 

Секция. БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новый конферентный зал

Первое заседание

Модератор: Димитър Бурла

13.00 – 13.15. Ирина Правдина (Россия) - Заметки об особенностях женского образа в болгарском фольклоре и поэзии

13.15 – 13.30. Бияна Иванова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Експедицията на Юрий Венелин и неговата „Граматика на българското наречие”

13.30 – 13.45. Андриана Спасова (оългария, БАН) - Античните басни и параболи във възрожденската учебникарска книжнина. Петър Берон

13.45 – 14.00. Милена Джерекарова (Болгария, ЮЗУ им. Неофита Рильского) - „Горски венец” и „Горски пътник” – сравнителен анализ

14.00 – 14.15. Венелин Николов (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Октавиан-Асен или Цезар на Царевец, сравнение между Друмевия Иванко и Шекспировия Юлий Цезар

14.15–14.30. Тодор Панев (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Лекарите възрожденци

14.30 – 15.00 Дискуссия с участием проф. Николая Чернокожева, доц. Паулины Стойчевой, кфн Надежды Александровой, кфн Ноеми Стоичковой

15.00 – 15.15 Кофе-брейк

 

Второе заседание

Модератор: Андриана Спасова

15.15 – 15.30. Мариета Димитрова. Пътят от смъртта до безсмъртието в „Епопея на забравените” от Иван Вазов

15.30 – 15.45. Ивайло Димитров (Болгария, ШУ им. Еп. Константина Преславского) - Отношението към природата в лириката на Иван Вазов през 80-те години на ХІХ век като израз на ново литературно съзнание

15.45-16.00. Димитр Бурла (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Бай Ганьо – към конструиране на модерния субект в българската литература

16.00-16.15. Йоана Александру, Михаела Бианка Чиовлика (Румыния, Бухарест - Пейо Яворов - поет на невидимото

16.15–16.30. Ваня Георгиева (Болгария, ПУ им. Паисия Хилендарского) - „Нейният”/ „нашият” Яворов. Как, какво и от кого е правилно да се говори за Лора и Яворов?

16.30-16.45. Катрин Петкова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Лора преди Яворов – дъщеря на границата

16.45-17.00. Дора Цветанова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Морските мотиви в лириката на Теодор Траянов

17.00–17.30. Дискуссия с участием проф. Николая Чернокожева, доц. Паулины Стойчевой, кфн Надежды Александровой, кфн Ноеми Стоичковой

 

 

Секция РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Зал 137

Модератор: Богдана Тепавичарова

13.00 – 13.15. Елизавета Тимофеева (Россия) - В.А. Жуковский: читатель и переводчик В. Скотта

13.15 – 13.30. Наталья Черникова (Россия) - Живописные полотна в творчестве Н.В. Гоголя

13.30 – 13.45. Екатерина Тупова (Россия) – „Война и мир” Л.Н.Толстого в диалоге с „Ярмаркой Тщеславия” В.М.Теккерей

13.45 – 14.00 Александра Бассель (Россия) - Прием киномонтажа в поэзии О. Э. Мандельштама

14.00 – 14.15. Богдана Тепавичарова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Пътят до сублимацията в романа “Лолита” от Владимир Набоков и романа „Сбъркан” от Уилям Бъроуз

14.15 – 14.30. Георгий Коротков (Россия) - Роль переводческих трансформаций в русской версии романа "Рэгтайм”

Анастасия Попова (Россия) - Мотив падающего листа в лирике пушкинской поры – заочное участие

Мария Конорева (Россия) - Семантика пути в очерке И.С.Шмелева „Старый Валаам” – заочное участие

14.30 – 15.00. Дискуссия с участием проф. Ренеты Божанковой, доц. Румяны Евтимовой

 

Секция БАЛКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Зал 137

Модератор: Борислава Иванова

15.15 – 15.30. Дарина Фелонова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - „Пътешествам в себе си: не само в света, но и в себе си“ – номадски мотиви, тръгнали от Балканите

15.30 – 15.45. Теа Недкова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Копнежът по земята и промените, които предизвиква той у главните герои на романа "Йон" на Ливиу Ребряну и повестта "Земя" на Елин Пелин

15.45 – 16.00. Борислава Иванова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Духовните „пороци“ на социума и пътят към човешкото в романите „Концерт в края на зимата“ от И. Кадаре и „Сняг“ от О. Памук

16.00 – 16.15. Диана Николова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Реалиите в романа „Огън” на Искендер Пала и преводът им на български език

16.15 – 16.30. Деница Петрова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Мит, история, изкуство в романите „Капитан Михалис“ и „Алексис Зорбас“ от Никос Казандзакис

16.30 – 16.45. Eris Rusi (Албания) - The modern elements of the fantastic literature in Ismail Kadare - “The General of the Dead army” throw the vision of the magic realism

16.45 – 17.00. Андронику Константинос (Греция) - Социалистичека поезия в Гърция на ХХ век

17.00 – 17.30. Дискуссия с участием проф. Василки Алексовой, кфн Росаны Бейлери, кфн Фотини Христакуди

 

Пятница 14.11.2014

 

Секция БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новый конферентный зал

Третье заседание

Модератор: Владимир Игнатов

11.00 – 11.15. Методий Кирилов (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Културни контексти на българския модернизъм през 20 - те и 30 - те години на 20 век

11.15 – 11.30. Венцислав Везиров (Болгария, ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия) - Христо Смирненски и германската революция от 1918-1919 г.

11.30 – 11.45. Христина Теодосиева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Разрушената утопия на Христо Смирненски. Пътят от „Червените ескадрони” до „Приказка за стълбата”

11.45 – 12.00. Евдокия Петрова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - „Грозни(те) прози“ на едно време. Трансформиране на библейска символика в текстовете

12.00 – 12.15. Мария Танева (Болгария, ШУ им. Еп. Константина Преславского) - Между текста и образа. Николай Райнов и българската модерност

12.15 – 12.30. Десислава Узунова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Разказът „Черният дом” от Владимир Полянов – Двойникът като клинична категория

12.30 – 13.00. Дискуссия с участием проф. Адрианы Дамяновой, доц. Елки Димитровой, доц. Ивана Рускова, гл.асс. Биляны Борисовой, кфн Надежды Стояновой.

13.00 – 14.00 Перерыв на обед

 

Четвертое заседание

Модератор: Марчела Златкова, Мариета Николова

14.00 – 14.15. Александър Христов (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Застиналото време и пространство в белетристиката на Константин Константинов

14.15 – 14.30. Владимир Игнатов (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Дълг, обреченост и съдба (женските образи във военновременната действителност у Й. Йовков и Ст. Руневски)

14.30 – 14.45. Венцеслав Шолце (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Песен в полето. Опит за контекстуализация на сборника „Песента на колелетата”

14.45 – 15.00. Анна-Мария Етова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Колорит и изграждане на женския образ в българския исторически роман между двете световни войни: прочит върху романа "Дъщерята на Калояна" на Фани Попова-Мутафова

15.00 – 15.15. Марина Братанова (Болгария, ВТУ Святых Кирилла и Мефодия) - Константин Петканов в литературната критика през 40-те години на двадесети век

15.15 – 15.45. Дискуссия с участием проф. Адрианы Дамяновой, доц. Ивана Рускова, кфн Ноем Стоичковой, гл.асс. Биляны Борисовой, кфн Надежды Стояновой

15.45 – 16.00 Кофе-брейк

 

Пятое заседание

 

Модератор: Евдокия Петрова

16.00 – 16.15. Калина Янева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Хумористът Чудомир отвъд хумора

16.15 – 16.30. Лора Василева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Геометрия на чувството в трите романа на Блага Димитрова – „Пътуване към себе си“, „Лавина“ и „Лице“

16.30 – 16.45. Димитринка Дамянова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - За птиците и хората. Образът на птицата в романа "Ноев ковчег" на Йордан Радичков

17.45 – 17.00. Мариета Николова, Марчела Златкова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - „Между палавото момче и размуния татко“ - проблемът за идентичността в романа „Парадоксът на огледалото“ от Любен Дилов

17.00 – 17.15. Боряна Владимирова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Призрачната жена - присъствия и отсъствия. Щрихи върху поезията на Павел Матев

17.15 – 17. 45. Дискуссия с участием проф. Адрианы Дамяновой, доц. Ивана Рускова, гл.асс. Биляны Борисовой, кфн Надежды Стояновой

 

Секция СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЬI

Зал 160 Б

Первое заседание

Модераторы: Поли Андреева, Велимира Божилова.

12.00 – 12.15. ArminStefanović (Босния и Герцеговина) - Otpor književnih likova spram institucija Moći u pripovijetkama Petra Kočića

12.15 – 12.30. Радостина Петрова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - „Скамандър” - раждането на една литературна легенда

12.30 – 12.45. Наталия Атанасова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Вулгарност и цинизъм в романа на Гейза Вамош „Божиите атоми“

12.45 – 13.00. BojanaAnđelić (Сербия) - Lik majke u pripovetkama Ivana Cankara

13.00 – 13.15. Велимира Божилова (Болгария) - „Бягството на Томаш Юрга от и в изкуството”

13.15 – 13.45 –Дискуссия с участием кфн Ани Буровой, кфн Славеи Димитровой

13.45 – 14.00 Кофе-брейк

 

 

Второе заседание

Модератор: Радостина Петрова

14.00 – 14.15. Jovana Žarković (Сербия) - Humor kao noseća odlika romana „Doživljaji mačka Toše” i Ćopićevog pisanja za decu

14.15 – 14.30. Николай Желев (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Navrávačky s Dominikom Tatarkom - literárne dielo, alebo zápis rozhovorov s Dominikom Tatarkom

14.30 – 14.45. AnesOsmić (Босния и Герцеговина) - Osmanofobija i osmanofilija u „Travničkoj hronici” i „Na Drini ćupriji”

14.45 – 15.00. Кристиян Янев (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - „Абсурдният интелектуалец“ в драмите на Мрожек и Ружевич

15.00 – 15.15. Поли Андреева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Еволюция на концепцията за наука в творчеството на Станислав Лем

15.15 – 15.30. Наташа Трнавац Ћалдовић (Сербия, Ниш) – Историjски наратив у бездну, Светлане Велмар-Jанковиħ

15.30 – 15.45. Krešimir Bobaš (Хорватия) - Intercultural Constellation of the Terms Own and Foreign in the Novels of Goran Vojnović

15.45 – 16.00. Димана Митева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Женското тяло в хърватския роман на 80-те и 90-те години на ХХ в. Между патриархалната култура и феминистичните тенденции

16.00 – 16.15. Евгения Митева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Кризата на личността в новелата Нерешителният на Ян Йоханидес

 

16.15 – 16.45. Дискуссия с участием кфн Славеи Димитровой, кфн Ани Буровой

 

Секция ЛИТЕРАТУРА И КИНО

Зал 2

Первое заседание

Модератор – Олга Савеска

11.00 – 11.15. Павлина Божкова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Литература и филмови адаптации – теории, изследващи връзките между тях

11.15 – 11.30. Лилия Тодорова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Разколников по удиалъновски, или как да станеш убиец в XXI век

13.30 – 11.45. Костантина Пунева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Влиянието на контекста. Модели на индивидуален подход към романа на Лев Толстой „Война и мир“ в кино адаптациите на Кинг Видор, Сергей Бондарчук и Робърт Дорнхелм

11.45 – 12.00. Стилияна Стоянова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Поезия на кадъра в „Ромео и Жулиета“ на Франко Дзефирели

12.00 – 12.30 Дискуссия с участием доц. Огняна Ковачева, доц. Тодора Христова

12.30-13.00 Перерыв на обед

 

Второе заседание

Модератор – Константина Пунева

 

13.00 – 13.15. Олга Савеска (Сербия) - Метафора за „преодоляването“ на бащата във филмите на Емир Кустурица „Помниш ли Доли Бел“ и „Баща в командировка“ – анализ на визуалните произведения, мотивиран от прозата на режисьора

13.15 – 13.30. Dana-Giorgiana Dragoș (Румыния) - Between the Real and the Mythical: Terrence Malick’s Tree of Life

13.30 – 13.45. Sava Stamenković (Сербия, Ниш) - Другачије замишљање краја света у приповетки „Све док у оку не заигра плам“ П. К. Пејџ и филму „Савршено чуло“ Кима Акесона и Дејвида Мекензија

13.45 – 14.00. Раиса Ханукаева (Россия) - Сценарий Алексея Германа и Светланы Кармалиты „Что сказал табачник с Табачной улицы” как способ интерпретации повести Аркадия и Бориса Стругацких „Трудно быть богом”

14.00 – 14.45. Лиана Илиева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Холивуд – калкирана приказка, опит за морфология върху изследванията на Проп и Родари

14.45 – 15.15. Дискуссия с участием доц. Огняна Ковачева, доц. Тодора Христова

15.15.-15.45 Кофе-брейк

 

Секция ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЬI

148 аудитория

 

Первое заседание

Модератор: Радея Гешева

14.00 – 14.15 Красимира Криворова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Модалностите възможност и невъзможност като характеристики на литературната фикционалност

14.15 – 14.30 Катерина Клинкова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Темпоралността на образа в литературния текст

14.30 – 14.45 Георги Илиев (Болгария, БАН) - От епистемологическия интерес към предмодерното до етоса на дръзкото говорене (Адорно, Хоркхаймер, Аренд, Фуко)

14.45 – 15.00 Даниела Стракова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Събитието на деконструкцията и мястото на литературата в него

15.00 – 15.15   Мария Георгиева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Критически обзор на понятията, свързани с автора на научния дискурс

15.15  15.30 Дискуссия с участием проф. Амелии Личевой, доц. Дарина Тенева, кфн Калины Заховой

15.30 – 15.45. Кофе-брейк

 

Второе заседание

Модератор: Красимира Криворова

15.45 – 16.00. Александър Иванов (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Към въпроса за философската употреба на езика в творчеството на Ейхей Доген (1200 – 1253)

16.00 – 16.15. Александра Арабаджиева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Ролята на езика във философията на Корнелиус Касториадис

16.15 – 16.30. Радея Гешева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Следи на паметта в романа "Багерия" на Дача Мараини

16.30 – 16.45. Чавдар Парушев (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Трансхуманистични наративи. Хибридите на Илия Иванов

16.45 – 17.00. Мария Пилева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Мотивите в литературния превод

17.00  17.30.  Дискуссия с участием проф. Амелии Личевой, доц. Дарина Тенева, кфн Калины Заховой

 

Суббота 15.11.2014

Секция БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

148 аудитория

Шестое заседание

Модератор: Николай Метев

10.00 – 10.15 Татяна Попова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Изкуството на любовта, секса и смъртта в романа на Виктор Пасков "Аутопсията на една любов"

10.15 – 10.30. Елена Борисова (Болгария, БАН) - Автотекстуалността в романите на Теодора Димова

10.30 – 10.45. Константин Адирков (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Възрожденската история, езикът и възвишенията през погледа на „Възвишение” на Милен Русков

10.45 – 11.00. Николай Метев (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - „Като е тъй, защо го освобождаваме?” (Революционерите и народът в романите „Възвишение” от Милен Русков и „Под игото” от Иван Вазов)

11.00-11.15. Олена Сайковська (Украина) - Інтерпретація міфу про зміїв у творах Ніколая Теллалова (на прикладі фентезі „Розбудити драконеня” та „Сонце недосяжне”)

11.15 – 11.30. Веселин Геренов (Франция) - Рецепцията на съвременната българска литература в западноевропейския контекст

11.30 – 12.00. Дискуссия с участием доц. Албены Вачевой, кфн Кристины Йордановой, кфн Надежды Стояновой

12.00 – 13.00 Перерыв на обед

 

Секция АНТИЧНАЯ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

148 аудитория

Первое заседание

Модератор: AndersE. Møller

13.00 – 13.15. Цветомира Колева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Представата за обитателите на подземния свят според Омир и Лукиан

13.15 – 13.30. Сирма Костадинова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Древноиранският мит за Сътворението в огледалото на персийската класическа литература – „Шах-наме“ („Книга за царете“)

13.30 – 13.45. Елина Боева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Петрус Алфонси и Disciplina Clericalis – удоволствието от разказването на истории

13.45 – 14.00. Радослава Кирилова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Фикс идеята за произход в испанския ренесансов театър: сатира или бурлеска

14.00 – 14.30. Дискуссия с участием проф. Амелии Личевой, доц. Николая Гочева, кфн Камелии Спасовой, кфн Теодоры Цанковой

14.30 – 14.45. Кофе-брейк

 

Второе заседание

Модератор: Цветомира Колева

14.45 – 15.00. Деница Венкова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Поезията на Херман Хесе в „Денят догаря” в превод на Любомир Илиев – символен знак и образ

15.00 – 15.15 София Дачева (Болгария, ПУ им. Паисия Хилендарского) - Томас Ман и Херман Хесе – възможност за съпоставително рецептивистко изследване

15.15 – 15.30. Ива Петрова (Болгария, ЮЗУ им. Неофита Рильского) - Патрик Зюскинд. Мании, фобии и обсесии

15.30. – 15.45. Инна Ангелова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Опиянението на твореца в романа „Парфюмът” на Патрик Зюскинд

 

15.45 – 16.00. AndersE. Møller / Андерс Е. Мьолер (Дания) - „Седем фантастични истории“ от Исак Динесен (Карен Бликсен): Фантастичното - заразно ли е?

16.00 – 16.15. Гергана Златкова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Полифонията в художествената поредица на Дж. Р. Р. Толкин

16.15 – 16.30. Борис Илиев (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Избор и определеност. Междутекстов анализ на „Хобит“ и „Властелинът на Пръстените“

16.30 – 17.00. Дискуссия с участием проф. Амелии Личевой, доц. Николая Гочева, кфн Камелии Спасовой, кфн Теодоры Цанковой

 

Актовый зал

 

13.30 – 14.00 Презентация проекта „Экспедиция „Рила-2014”

 

14.00 – 16.00 Студенческое творчество: Авторские сказки студентов, обучающихся по специальности „Болгарская филология”, с участием Нели Бачевой, Светлы Кынчевой, Деницы Ивановой, Надежды Грозевой, Златки Кыневой, Тодора Панева, Даниелы Поповой, Бияны Ивановой.

 

Направление „Фольклор и культурная антропология”

 

Четверг, 13.11.2014

Секция. ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА

Зал 2

Модератор: Мария Пачева

13.00 – 13.15. Илиас Ятропулос  (Греция) –  Гръцко-български обичаи

13.15 – 13.30. Zuzanna Stasiak  (Польша) –  Nestinari - Bulgarian ritual dance in fire

13.30 – 13.45. Татьяна Третьяк (Украина) –   День летнего солнцестояния в календарной обрядности украинцев и болгар (компаративные студии)

13.45 – 14.00. Magdalena Zytka   (Польша) –  Obrzędowość zimowa – karnawał i maska. Porównanie polskich zapustów z bułgarskimi kukeri

14.00 – 14.15. Надежда Знак  (Польша) –  Произход на метерологичните явления в полската фолклорна традиция

14.15 – 14.45. Дискуссия с участием доц. Вихры Баевой, доц. Станоя Станоева, доц.Николая Вукова, кфн Марии Илчевской, кфн Ивайло Маркова

14.45 – 15.00. Кофе-брейк

 

15.00 – 15.15. Наталья Голубенко (Украина) – Обряды вызывания дождя у болгар Северного Приазовья (с. Петровка)

15.15 – 15.30. Наталья Красько (Украина) –  Народное оплакивание и церковное отпевание покойнника в погребальной обрядности болгар Украины

15.30 – 15.45. Никита Молодыченко (Украина) –  Стрелецкие песни: сто лет спустя

15.45 – 16.00. Симона Петрова (Болгария, ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия) – Растителният код в баладния мотив „Неразделни и след смъртта“

16.00 – 16.15. Яна Йосифова Мороз (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) - Глосолалията при една протестантска общност в България

16.15 – 16.45. Дискуссия с участием доц. Вихры Баевой, доц. Станоя Станоева, доц.Николая Вукова, кфн Марии Илчевской, кфн Ивайло Маркова

Пятница 14.11 2014

 

Секция. ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИИ

Актовый зал

 

Модератор: МарияМаринова

11.00 – 11.15. Krzysztof Popek  (Польша) –      The Redemptorists’ Mission among the Bulgarian Catholics (1836–1840)

11.15 – 11.30. Fabio Bego  (Италия – Албания)  Southern Slavs from the Perspective of the Albanian National Movement(s) 1878 - 1912

11.30 – 11.45. Павел Буцкий (Украина) – Чувство патриотизма в полиэтнической среде Южной Украины (на материалах соцсетей)

11.45 – 12.00. Мария Пачева  (Украина) –    Всекидневието на българите от Северното Приазовие през 50-те – 60-те години на ХХ в.

12.00- 12.15. Ана-Мария Стамен  (Румыния) –   Румъния в 1989. Кръв, страдание, надежда

12.15 – 12.45. Дискуссия с участием доц. Станоя Станоева, кфн Ивайло Маркова

12.45 – 14.00 Перерыв на обед

 

Секция.СОЦИАЛЬНЬIE МИФЬI И ИДЕОЛОГИИ

Актовый зал

Модератор: Наталья Красько

14.00 – 14.15. Мария Маринова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Традиция и идеология: три разказа за една сватба от началото на 50-те години в Софийско

14.15 – 14.30. Олга Генчева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) – Пространството на жената – българката и полякинята в представата на българина. Антропологически ракурси

14.30 – 14.45. Alina Alexandra Stan, Anca Luisa Patras (Румыния) –      Folk stories from Bulgarian and Romanian literature

14.45 – 15.00. ДойнаЛуду Мыдылина, Дениса Андрееа Попеску     (Румыния) –   Дракула - мит или реалност

15.00 – 15.15. Деница Заркова       (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского) –   Изследване на български фолклорни групи и техните членове в рамките на социалната мрежа Facebook

15.15 – 15.45. Дискуссия с участием доц. Станоя Станоева, кфн Ивайло Маркова

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

Пятнадцатые Климентовые чтения молодых ученых - 15. 11. 2014 г.

Программа

 

 

9. 00-9. 15. Открытие, Актовый зал

9. 15 – 9. 45. Вступительная лекция проф. Татьяны Славовой. Тайны рукописей

Первое заседание. Зал 1

Председатель: Венета Савова

10. 00 – 10. 15. JoannaPaczos(Польша). The Unique Image of Saints Cyril and Methodius

10. 15-10. 30. Мирослава Кирилова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Църквата "Св. Петка" в Брезник и почитта към светицата в Западните покрайнини

10. 30 – 10. 45. Мартина Василева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского), Светлинната образност като средство за онагледяване на природата на Христос според богослужебната писмена традиция за Рождество Христово

10. 45 – 11. 00. Мария Моисеева (Россия). Опыт изучения средневековой этики в Шестодневе Иоанна Экзарха

11. 00 – 11. 30. Дискуссия

11. 30 – 12. 00. Кофе-брейк

 

Второе заседание

Председатетль: Диана Атанасова

12. 00 – 12. 15. Деница Петрова (Болгария, Институт литературы, БАН). Текстологични наблюдения върху Захариевия летопис

12. 15 – 12. 30. Марина Мызина (Россия). Взаимодействие разных переводческих тенденций в Новом Завете Епифания Славинецкого, на примере Посланий святых

12. 30 – 12. 45. Магдалена Абаджиева (Болгария, Институт болгарского языка, БАН). Павликянската книжнина от VIII в. и илирийското влияние в българската католическа литература

12. 45 – 13. 00. Явор Иванов (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Влахо-молдовска граматика, открита в библиотеката на Зографския манастир

13. 00 – 13. 15. Камелия Гетовска (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Изкушение и свобода. Евангелието от Лука в интерпретацията на Великия инквизитор

13. 15 – 13. 45. Дискуссия

13. 45 – 14. 30. Перерыв на обед

 

Третье заседание

Председател: Анета Димитрова

14. 30 – 14. 45. Диана Димова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Южнославянските преписи на повестта за Варлаам и Йоасаф. Първоначални наблюдения

14. 45 – 15. 00. Алексей Стамболов (Болгария, СУ им Св. Климента Охридского). Лексикални особености на гръцкия Древен патерик (тематична колекция); Apopthegmata patrum, collectio systematica

15. 00 – 15. 15. Теодора Илиева (Болгария, ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия). Лексика за означаване на менталност в съчинението За серафимите на св. Йоан Златоуст от книга "Маргарит"

15. 15 – 15. 30. Наталья Котова (Россия). Традиция глоссирования в Пересопницком Евангелие

15. 30 – 15. 45. Мария Тотоманова-Панева (Болгария, СУ им Св. Климента Охридского). Редки лексеми и хапакси в Книга Царства. Предварителни наблюдения

15. 45 – 16. 15 Дискуссия

 

Четвертое заседание

Председатель: Валентина Стефанова

16. 15 – 16. 30. Гергана Георгиева (Болгария, ШУ им. Еп. Константина Преславского). Хапакси Nomina composita в старобългарския превод на катехизите на свети Кирил Йерусалимски

16. 30 – 16. 45. Иван Илиев (Болгария, Институт литератуы, БАН). Лексемата дѫга в старобългарската преводна литература

16. 45 -17. 00. Евгения Тасева (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Из историята на заемките в средновековния полски език

17. 00 – 17. 15. Екатерина Тодорова (Болгария, Центр славяно-византийских исследований им. проф. Ивана Дуйчева, СУ им. Св. Кл. Охридского). Болестите и тяхното лечение през Средновековието – теории, имена и школи

17. 15 – 17. 30. Перерыв

 

Пятое заседание

Председатель: Диана Димова

17. 30 – 17. 45. Валентина Стефанова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Определеност – граматикализация

17. 45 – 18. 00. Анастасия Харламова (Россия). Енклитичното местоимение «и/нь» в древноруските преводни паметници (върху пример на Житие на св. Андрей Юродиви и «Пчела»)

18. 00 – 18. 15. Марияна Николова (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Анотация на старобългарски текстове - проблеми и подходи

18. 15 – 18. 30. Иван Иванов (Болгария, СУ им. Св. Климента Охридского). Linguament – софтуер за създаване и анотация на текстови корпуси (презентация върху старобългарските текстове)

18. 30 – 19. 00. Дискуссия

Закрытие климентовых чтений

 

Организационный комитет Международного филологического форума для студентов и аспирантов:

 

Преподаватели: проф. Адриана Дамянова, проф. Ренета Божанкова, доц. Андрей Бояджиев, доц. Добромир Григоров, доц. Маргарита Младенова, доц. Петя Осенова, доц. Иван Иванов, доц. Дарин Тенев, кфн Владислав Миланов, гл. асс. Венета Савова, кпн Наталия Христова, кфн Надежда Стоянова

 

Аспиранты и студенты: Радостина Петрова, Марина Маринова, Александра Колева, Александър Христов, Владимир Игнатов, Филип Стоилов, Иван Петров, Поли Андреева, Боряна Чолакова, Велимира Божилова, Мариета Николова. Марчела Златкова, Евдокия Петрова, Борислава Иванова, Теа Недкова, Мария-Лия Борисова, Анна-Мария Етова, Костантин Адирков и др.

 

Международный филологический форум, София, 13-16 ноября, 2014 года проводится при поддержке Софийского университета им. Святого Климента Охридского, Факультета Славянской филологий Софийского университета им. Святого Климента Охридского, Студенческого совета Софийского университета им. Святого Климента Охридского, Центра анализа политической и журналистической речи, Университетского издательства Святого Кимента Охридского, издательства „Ентусиаст”.

voronezh

 

Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации сообщает о проведении

8 -10 октября 2015 года

Международной научной конференции

«ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

 

К участию в работе конференции приглашаются российские и зарубежные ученые (лингвисты, литературоведы, культурологи, преподаватели-практики, педагоги, журналисты и др.), сфера научных интересов которых связана с теоретико-методологическими и прикладными проблемами филологии, межкультурной коммуникации, методики преподавания русского и иностранного языков и литературы.

 

Планируется работа по следующим направлениям:

 •    Актуальные проблемы современной лингвистики;
  • Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы;
  • Язык как отражение духовных и этнокультурных ценностей;
  • Проблемы компаративной лингвистики;
  • Актуальные проблемы современного литературоведения;
  • Аспекты изучения художественного текста;
  • Методика преподавания русского языка как иностранного: традиции и инновации;
  • Современное состояние и перспективы преподавания русского языка и литературы в высших и средних учебных заведениях;
  • Публицистика в контексте времени;
  • Профессионально-личностное развитие будущего специалиста: поиск эффективных условий и средств.

В рамках конференции предусмотрены пленарные и секционные заседания, круглый стол по проблемам тестирования.

Рабочие языки конференции – русский и английский.

Форма участия в конференции – очная и заочная.

Проезд, проживание, питание – за счет участников конференции.

Для иногородних участников возможно бронирование номера в гостинице.

По материалам конференции предполагается выпуск сборника научных трудов с обязательной регистрацией в РИНЦ. Организационный сбор – 700 рублей.

 

Конференция состоится по адресу: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, кафедра русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (корпус 2, ауд. 5203).

 

Заявку на участие в конференции (приложение 1), статьи и тезисы докладов до 5 страниц (приложение 2) просим высылать по адресу электронной почты This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 1 июля 2015 г.

 

Заявки на участие в работе конференции будут рассмотрены оргкомитетом конференции до 15 сентября 2015 года, подавшим заявки будут высланы приглашения для участия в работе конференции.

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов для публикации.

 

     Адрес Оргкомитета: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2, ауд. 5203

Телефоны для справок:

8(473)271-50-48 – кафедра русского языка и межкультурной коммуникации;

+7(960) 134 18 22 – координатор конференции Новикова Ольга Владимировна.

 

 

Заявка на участие в работе Международной научной конференции

 

Правила оформления статей

 

English

 

 

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕМИНАР „XVIII ВЕК“ към ФСФ

 

ви канят на

 

интердисциплинарната конференция

МИНАЛОТО НА БАЛКАНИТЕ: ПОДХОДИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ

(XVIII – XIX ВЕК)

 

konf 18

 

24-25 ОКТОМВРИ 2016 г.

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ НА СУ

 

 

Програма на конференцията