GoraВ рамките на СИД "Антропология на съвременността"

доц. д-р Веселка Тончева

ще представи областта Гора и общността на гораните,

които у нас са почти непознати.

 

Теренната работа и наблюденията на В. Тончева са осъществени в албанския дял на Гора и са фокусирани върху неговата съвременна ситуация.

 

 

 

 Акцент в изложението ще бъде днешното състояние на календарната и семейната обредност на гораните в селата Шищавец и Борье.

 

16 май 2013,18.00 часа

Зала 160Б - Бохемистичен кабинет „Проф. Светомир Иванчев”

 

Лекцията ще бъде съпътствана с визуално-антропологичен материал. Обект на

филма „Гергьовден при гораните в Албания” са гергьовденските обредни

практики в албанските села на Гора, които представляват цял комплекс и имат

вариантност на локално селищно равнище. В едни села ритуалите и празнуването

трае 2 дни, в други – до 4, като обикновено всеки ден има свое обредно

наименование и се свързва с определени действия. Филмът представя реалното

функциониране на празника в Шищавец и Борье – такова, каквото е то в

началото на ХХІ век.

 

(Филмът е изработен от реж. Е. Минкова и В. Тончева от теренно заснети

материали (В. Тончева) на Гергьовден през 2010 и 2012 г. по проект

„Културно-историческо и езиково наследство на „съседна” България” с

ръководител доц. д-р В. Гешев (СУ „Св. Кл. Охридски”), финансиран от НФ

„Научни изследвания” – МОМН)