mk 10.1Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ

ви канят на:

 

Представяне и разговор върху книгата на

 

MАРИЯ КАЛИНОВА

„Детство и интелектуална история

у възрожденските автори”

 

тема на разговора:

Наследството на Възраждането

и българските интелектуалци

 

 

 

10 януари, 18.00 часа

Нова конферентна зала

Ректорат, СУ

 

 

С участието на:         

Тодор Христов, Яни Милчаков,

Еньо Стоянов, Камелия Спасова

 

Разговорът е посветен на желанието да се търси метаниво, онази дистанция, която да сговори и синхронизира „късите“ авторитети на Българското възраждане, както и на възможността да се мисли за една по-обхватна, трансисторическа и транскултурна рамка, в която да се впишат българските интелектуалци.

 

Тези сложни завои и перипетии са подхванати в книгата на Мария Калинова „Детство и интелектуална история у възрожденските автори“ (Изд. „Литературен вестник“, София, 2012), тръгвайки от една възрожденска утопия за живеенето в „яв“, на открито и отворено, не насън, а наяве и наистина. Явът като че ли е самата публичност, в която възрожденския интелектуалец – привидно възрастен, а с разсъдък на дете – ще излезе извън „проходилката“ и ще се научи да ходи и говори, с всичките просвещенски конотации, влагани в тези човешки дейности.

 

Дали, когато разговаряме за това наследството на Възраждането, става дума за провал? И какви травми и временни решения произтичат от провала? Или става дума за една недовършена мисъл, която намира завършека си във всяко едно българско съвремие?