conf-hallНа 24.01 от 18.00 часа в Конферентната зала на СУ ще се проведе обсъждане на книгата на Тодор Христов, "Свобода и суверенност в Априлското въстание".

 

Участват Димитър Вацов, Дарин Тенев, Леа Вайсова, Момчил Христов, Десислава Лилова. Събитието е организирано от Културния център към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

Тодор Христов е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по теория на литературата и по социология. Научните му интереси са в областта на критическата теория, културните изследвания, изследванията на властта и на съвременните форми на протест.  

 

Книгата представя резултатите от едно критическо изследване на изкуствата да се говори за свобода. Тъй като за радост съществуват много такива изкуства, изследването описва начините, по които се говори за свободата като суверенитет в Априлското въстание и в по-късните исторически, литературни, популярни, мемоарни, юридически разкази за него. Тъкмо Априлското въстание, защото то се намира на границата на два режима на суверенитет и вследствие на това позволява да се покаже как свободата може да бъде артикулирана по друг начин, различен от тези, които схващаме като естествени, по начин, който би могъл да обясни защо днес се завръща жаждата за пълна свобода, изгорила живота на въстаниците.

 

 

kniga Hristov