Bagryana posterПредставяне на книгата

"Багряна и Словения"

от Людмила Малинова и Людмил Димитров

 

30 януари (четвъртък) 2014 г., 18.30 ч., Нова конферентна зала

 


Книгата проследява непознатото и пазено в тайна словенско битие на голямата българска поетеса Елисавета Багряна (1893-1991), едно от ярките явления в европейския модернизъм между двете световни войни. От 1932 г., когато за първи път се озовава в Любляна, до 1940 г. тя неизменно посещава Словения, общувайки с изявени интелектуалци, с които запазва приятелски отношения през целия си дълъг живот. Сред тях са Изидор Цанкар, Отон Жупанчич, Йосип Видмар, Франце Стеле, Божидар Якац, Миха Осолин, Павел Голя, Иван Ноч, Франце Беук, Алойз Градник, Фран и Вера Албрехт, Иго Груден, господарите на замъка СтърмолРадо и Ксения Хрибар, Матей Бор, Божидар Борко, Тоне Потокар, Матей Роде, Катя Шпур и много други. Убедеността, че това е страната, изиграла огромна роля в живота и творчеството ѝ, кара Багряна да бъде особено предана към културата и хората на Словения.

Българският читател ще се запознае с трудно достъпни архивни материали: писма, снимки, документи и факти не само за поетесата и културната ситуация от онова време, но и за историческия контекст на Балканите и за близкото сътрудничество между българи и словенци в областта на изкуството, прекъснато по-късно от политически и идеологически обстоятелства. За първи път се публикува „словенският“ лирически опус на Елисавета Багряна. Авторите предоставят думата на голям брой специалисти и свидетели от Словения и България, които очертават автентичната картина на живота в нашите две страни през ХХ век, както и двойственото отношение на тоталитарната власт към хората на интелектуалния труд.

 

 

 

Изключително изследване, което систематизира огромно количество информация, спасява от забрава особено ценни документи и дава думата на много автентични гласове. Възстановяването на конкретния исторически момент не е направено сухопарно обективно, а читателят има възможността да усети духа на времето и емоционалните му измерения в междуличностните отношения. Увлекателен и професионално написан труд.

 

Андрей Бартол,

специалист по словенска културна история на ХХ век,

пред радио Словения

 

Необичайна книга, която повдига воала на забравата и тайната. Да, и на тайната, защото преди никога не става ясно докрай колко дълбока е била привързаността на поетесата към Словения. Авторите, живеещи от доста време у нас, са се добрали до изключително редки документи и до информация, позволила им да разбулят тайната колкото се може по-добре. Всичко в тези близо триста страници трябва да се чете много внимателно.

 

Петер Колшек,

в. „Дело“, Любляна

 

 „Багряна и Словения“ е изключително постижение на Людмила и Людмил Димитрови; с научния материал, анализите и изводите те създават обективна, завършена картина на епохата между двете световни войни, в еднаква степен важна както за българското, така и за словенското културно пространство. Но при цялата си сложност като мисъл и подход, този текст е четивен и разбираем, придружен от богат снимков материал, който се публикува за първи път.

 

Игор Гедрих,

сп. „Звон“

 

Напрегната, изключително интригуваща история за впечатленията на най-голямата българска поетеса Елисавета Багряна от Словения и за любовната история между нея и Изидор Цанкар.

 

Иван Пуц,

сп. „Магазин репортер“