pokana krФондацията за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)

ви кани на премиерата на

 

новия брой на списание „Критика и хуманизъм":

 

„ГРАДЪТ: ЗАЛОГ НА ЛОКАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ПОЛИТИКИ“

(кн. 42, бр. 1-2/2013)

 

водещи броя: Майя Грекова и Елица Станоева

 

6 март 2014 г. (четвъртък), 18:00 ч.

Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

 

Броят ще бъде представен от проф. Александър Кьосев

 

Тематичният брой има амбицията да представи на българската хуманитарна и

социална публика съвременните градски изследвания, като ги запознае с

проблематиката и понятийните конструкти, чрез които се анализират актуални

социално-политически процеси на трансформация на градовете в епохата на

глобализация, както и разбира се конкретни изследвания, проведени в

различни градове.

 

С отслабването на националната държава като регулатор в разпределянето и

преразпределянето на ресурси и блага, устойчивото развитие на съвременните

градове зависи от способността им да провеждат успешни стратегии за

привличане на корпоративни и/или човешки капитали в условия на

транснационална конкуренция. С нарастването на икономическото значение на

сферата на услугите за сметка на индустриалното производство, символният

капитал на града (имидж, културен живот, интензивен туризъм, домакинство на

световни събития) се явява решаващ фактор за неговия икономически успех.

Изследването на употребите на градското публично/частно пространство чрез

ефективни механизми на изключване, хомогенизация и стратификация на

определени социални групи, на обусловеността на локалните политики от

макропроцесите на икономически и политически трансформации от една страна,

и структурираността на всекидневните социални действия на обживяване на

града от градоустройствените практики и градските регулации, са ключови за

разбирането на публичните политики и на (все още невидимите) трансформации

в полето на града.

 

Сайт на списанието:

http://hssfoundation.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid=64&lang=bg