erasmus10

 

Лекции на гост-преподавател от Философския факултет на Университета в град Загреб, Република Хърватия

 

В рамкитe на Програмата за преподавателска мобилност „Еразъм“ АНА ВАСУНГ, гост- преподавател от Философския факултет на Университета в град Загреб, Република Хърватия, ще изнесе цикъл лекции на тема:

  1. Проблеми на контрастивното проучване на българската и хърватската фразеология.
  2. Изразяване на пространствени и темпорални значения чрез фразеологични единици.
  3. Превод на фразеологозми. (Върху примери от български и хърватски език)

 

Лекциите ще се проведат в Кабинета по южнославянски езици и литератури (каб.109) на Факултета по славянски филологии, както следва:

 

Вторник, 25.03.2014 г. - от 10.30 до 12.00 ч.

Петък, 28.03.2014 г. - от 10.30 до 12.00 ч. и от 12.30 до 14.00 ч.