lecture km

 

Катедра по кирилометодиевистика
Магистърска програма „Старобългаристика

и

Славянски семинар „Св. патриарх Евтимий

 

Ви канят на

 

открита лекция

на

 

д-р Аделина Ангушева-Тиханова

Mанчестърски Универститет, Великобритания

 

 

 

на тема:

Pъкопис Gaster 2082 от Библиотеката "Джон Райландс",

полемическите творби на Йоан VΙ Кантакузин в славянски превод

и ролята на апологетическата екзегеза в междурелигиозния диалог на Балканите през късното Средновековие

 

28 май 2014 г., 18:30 ч., 160 аудитория, Ректорат

 

 

Лекцията е отворена за всички студенти с интерес към  Средновековието и е част от цикъл лекции на д-р А. Ангушева-Тиханова в курса „Жанрове в славянската и византийската литература” в МП по Старобългаристика