EU

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” договор: BG051POOOI-4.3.04-0029

Име на проект: Интегриране на електронни форми на обучение в   образователния процес по български език

Бенефициент: СУ „Св. Кл. Охридски” чрез Факултет по славянски филологии

 

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми колега/ колеги,

 

Каним ви за участие в заключителна конференция, организирана по проекта „Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език“, на която ще бъде споделен натрупаният опит в процеса на работа по проекта и във връзка със създаването и използването на платформата www.ezik.bg. Целта е да се стимулират разисквания по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронните форми на обучение, прилагани в образователния процес по български език; да бъдат споделени гледни точки, да бъдат идентифицирани постижения и трудности при конструирането на електронни университетски курсове, преобразуването на традиционни в електронни курсове и апробирането им; да се провокира диалог, който да продължи в глобалната мрежа и след приключването на конференцията.

 

Конференцията ще се проведе на 26-ти септември в хотел «Кристал палас», ул. «Шипка» 14 от 10 ч.


Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с ISBN на езика, на който са предоставени от авторите.

 

Ако имате допълнителни въпроси моля пишете на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

От организационния комитет