СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

communication

 

ЛИНГВИСТИЧНИЯТ СЕМИНАР

КЪМ КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ВИ КАНИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

  

на наблюденията на магистрантите от МП „Лингвистика – езикова система и

речеви практики” върху особеностите на устната комуникация

 

31 март 2015 г. (вторник),

16.30 ч. в 147 аудитория на СУ

 

За повече информация се обръщайте към проф. Й. Тишева или доц. М. Джонова

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)