aula foaje

 

 

На 10 юни от 11 ч. в Конферентната зала ще се състои публична лекция на

проф. д-р Ростислав Станков на тема "Magna Moravia".