vitrage SU

 

Уважаеми колеги,

 

Катедрата по кирилометодиевистика има удоволствието да Ви покани на открита лекция на проф. д-р Маргарет Димитрова

 

на тема Преписите на Паисиевата „История славянобългарска“: Няколко спорни въпроса.

 

 

Лекцията е част от тазгодишните Кирило-Методиевски четения на катедрата и ще се състои на 12.05.2015 г. от 16.00 ч. в зала 148.