Дискусионен форум: „Учителят и учителската професия“

25 май 2015 г., 09.30 ч., Конферентна зала, Ректорат

 

uchilishteНа 25 май ще се проведе дискусионен форум: „Учителят и учителската професия“ с участието на представители на държавни институции в сферата на образованието – Комисия по образованието към Народното събрание, Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието, гр.София); директори и учители от базови училища на Факултета по педагогика и от други училища; преподаватели от СУ “Св.Климент Охридски“, участващи в подготовката на учители; докторанти и студенти от Факултета по педагогика. Събитието е част от програмата на традиционните Майски дни на културата на СУ.

 

 

school