ЛИНГВИСТИЧНИЯТ СЕМИНАР

КЪМ КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ВИ КАНИ НА

ЦИКЪЛ ЛЕКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЕЗИКОВИ РЕСУРСИ

 

komp ling

 

 

11 май 2016 г. (сряда), 16 ч., 147 ауд.

„Синтактично анализирани електронни корпуси”

доц. Петя Осенова, доц. Кирил Симов

 

16 май 2016 г. (понеделник), 16 ч., 147 ауд.

„Седем интересни приложения на Българския национален корпус”

проф. Светла Коева и екип от Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език

 

18 май 2016 г. (сряда), 16 ч. 147 ауд.

„Съвременни лексикални ресурси за българския език”

проф. Сия Колковска, гл. ас. Ванина Сумрова

 

Очаквайте през юни представяне на електронни ресурси за българските диалекти и за съвременната устна реч.

 

 

Секция по компютърна лингвистика при Института за български език