О Б Я В А

за провеждане на конкурс за студентски практики по

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

за 2016 / 2017 г.

 

ВТОРА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

 

erasmus-practise

 

 

Уважаеми студенти и докторанти,

 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2016/2017 година

 

Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ (www.uni-sofia.bg) - Университетът - Международна дейност - Еразъм+ - Практики

 

Краен срок за кандидатстване: 17 октомври 2016 г., 17:00 ч.