ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИК

„АГИОСЛАВИКА. ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ”

 

 

agioslavikaНа 24 ноември 2016 г. от 16:30 ч. в Литературен клуб „Перото” ще се състои представяне на сборника „Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней” (съст. Диана Атанасова).

 

Сборникът включва докладите от международната научна конференция, състояла се на 21 май 2013 г. в Софийския университет. Във фокуса на вниманието на изследванията попада Станиславовият чети-миней – един от най-интересните и значими ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София.

 

За книгата ще говорят доц. д.ф.н. Ана Стойкова (ИЛ, БАН), проф. д.ф.н. Марияна Цибранска (ИБЕ, БАН) и доц. д-р Явор Милтенов (ИБЕ, БАН).

 

Събитието се провежда в рамките на традиционните за Софийския университет Климентови дни, които през тази година са посветени на 1100 години от успението на свети Климент Охридски.

 

Покана

 

Сайт на проекта "Агиославика"

http://hagioslavica.com/bg/home/