ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗДАНИЕТО „БЪЛГАРСКИ ДИАЛЕКТЕН АТЛАС. ОБОБЩАВАЩ ТОМ. IV. МОРФОЛОГИЯ“

Plakat Dialekten-atlas A3 new

 

Институтът за български език кани най-любезно всички колеги и интересуващи се на представянето на изданието „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология“, София, 2016, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Атласът представлява заключителната част на лингвогеографското представяне на типологичните особености на българския език, отразени в пълния обхват на българското езиково землище на диалектно равнище.

Събитието ще се състои на 31 януари 2017 г. от 11 ч. в Големия салон на БАН.

 

Повече информация можете да намерите тук:

http://ibl.bas.bg/vbalgarski-dialekten-atlas-obobshtavasht-tom-iv-morfologiyav/