Преди пет години завинаги ни напусна Ани Липовска

 

Да си спомним за ведрата й усмивка, за нейната отдаденост на студентите и на българската русистика, за прецизността, с която работеше за развитието на

двуезичната лексикография.

 

Поклон!

 

На адрес http://www.annalipovska.bg са публикувани научните трудове на Ани Липовска и отзиви за изданията, в които е участвала.