Асоциацията на византинистите
и медиевистите в България
и
Институтът за литература, БАН
Ви канят на представяне на сборника

 

jubileen-sbornik copy

 

Vis et Sapientia: Studia in honorem 
Anisavae Miltenova.
Нови извори, интерпретации и подходи 
в медиевистиката

 

на 19 май 2017 от 18 ч.
Нова конферентна зала
на СУ "Св. Климент Охридски"

Сборникът ще бъде представен от проф. дфн Марияна Цибранска

Заповядайте!

 

Институтът за литература, БАН