Event FB Cover2 Paisii

 

 

Духовността на София в историческата памет

 

Проект на Мозайка ЕООД
Подкрепен и съфинансиран от Столична община Програма „Култура”

Партньори: СУ „Св.Климент Охридски”, НГДЕК „Св.Константин Кирил Философ”, 48 ОУ – София, Център за образователни инициативи

 

Целта на проекта е да насърчава интереса на младите хора към историята на София, като им дава възможност сами да съпоставят извори, да ги интерпретират и излагат мнението си. Първата стъпка бе да се посочи какво казва за София о. Паисий в „История славянобългарска“. Тъй като неговото слово е разпространявано сред българите главно чрез преписи, редица от които съдържат редактирани, обогатени текстове или компилации с други извори, една от основните идеи на проекта е да направи интерактивна карта, показваща пътищата на тези преписи – от мястото на създаването през места на пребиваване (използване) до местата на съхранение днес. Дадена е много кратка информация за особеностите на ръкописите, кодикологични и текстологични, както и свързана информация и, най-важното – присъстват интерактивни елементи, позволяващи да се прибавя съдържание от потребители на сайта. Публикуването на картата на http://geographyofletters.org е обвързано с две състезания с начало 15.10.2017, които ще ангажират ученици от средния и гимназиалния курс в дейности за преоткриване на духовността на София през историка Паисий – места в София, отбелязани от о. Паисий, светци, почитани в града, исторически личности. Създадените от учениците истории, съпоставки със съвременното състояние на историографските изследвания, обяснения на изложеното от о. Паисий, снимки на места, свързани с „История славянобългарска“, ще бъдат публикувани в интерактивната рубрика на сайта „Собствен поглед”. Награждаването на победителите ще стане на събитие във връзка с Председателството на България на ЕС през 2018 – на 28.11.2017, 16:30-19:00, Аулата на СУ.

На 26.10.2017, 17:45-19:30, във Втора зала на университета е насрочена малка конференция, на която думата ще бъде дадена на създателите на сайта и на учени, занимаващи се с дидактичното слово през XVIII век, с историята на преписите на „История славянобългарска“ и с живота на хилендарския монах.

Заповядайте!