birova.igra.foto3

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА НА ДОЦ. ИЛКА БИРОВА

 

vesselinov.birovaНа 27.02. 2018 г. в библиотеката на Руския културно-информационен център в София беше представена новата книга на доц. д-р Илка Бирова, преподавател в Катедрата по руски език на Факултета по славянски филологии в Софийския университет: „ИГРА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (исследование игры как образовательного феномена)“ Монографията е публикувана в Москва, от издателство на НИЦ „Еврошкола“ (2017), специализирано в издаването на научна и научно-методическа литература. Рецензенти на книгата са проф. В.Сафонова от МГУ „М.Ломоносов“ и проф. Г.Шамонина от ВСУ „Ч. Храбър“. Предговорът е написан от проф. Е.Пасов, заслужил деятел на науката на Руската Федерация.

 

Първата презентация на монографията се състоя в Чехия, в Руския културен център в Прага на 15.02.2018 г. пред чешки русисти, преподаватели в средни училища и университети. Там книгата е посрещната с жив интерес, изразено е признание за нейната полезност и актуалност. Положителен е отзвукът и от представянето на книгата в София. На него присъстваха г-н Кирил Воронков, главен специалист-експерт в Руския културно-информационен център заедно с негови сътрудници, проф. д-р Д. Веселинов, ръководител на Катедра по Методика на чуждоезиковото обучение във ФКНФ на СУ и гл. редактор на сп. Чуждоезиково обучение, преподаватели по руски и други езици от Софийския университет и други вузове, студенти и граждани.

 

Проф. Д. Веселинов представи монографията на доц. И.Бирова и подчерта нейната актуалност и образователна ценност. students-predstavianeСпоред проф. Веселинов книгата е солиден научен труд, в който за първи път играта е изследвана комплексно като образователен феномен в лингводидактиката в контекста на другите хуманитарни науки. Убедително е представена авторската концепция за езиково обучение с активното участие на игрови технологии като необходим компонент в методическите системи за обучение както на деца, така и на възрастни. Проф. Веселинов подчерта, че с конкретните примери и указания книгата има също така и висока практическа стойност и е полезна за широка аудитория: преподаватели по руски и други езици, в това число и по роден език, студенти и докторанти, изследователи в сферата на лингводидактиката, педагози и психолози. Доц. Илка Бирова накратко представи своя труд. Авторката постави акцент върху спецификата на обучаващата игра и необходимостта от адекватното ѝ съчетаване с традиционните учебни методи.

 

По време на презентацията радостно настроение създаде демонстрацията на игри с публиката. Студентките от специалност Руска филология в Софийския Университет Даная Парушева и Йоанна Цекова представиха на руски език литературна викторина за герои от руската класика с използване на аксесоари, типични за литературните персонажи. Доц. И.Бирова също „изигра“ с публиката забавна лексикална игра. Участниците проявиха креативност и артистичност и това предизвика положителната реакция на аудиторията. Всички присъстващи благодариха на авторката за полезната книга и пожелаха успех.