erasmus7

 

 

Гостуване на преподавател по програма Еразъм+

 

 

Лекции на доц. Бояна Вельович от Университета в Крагуевац, Сърбия

 

На 13 и на 16 март гост на Факултета по славянски филологии ще бъде доц. Бояна Вельович от Факултета за филологии и изкуства (ФИЛУМ) в Крагуевац, която ще изнесе две лекции от областта на съвременния сръбски език:

 

         – Систем глаголских времена за обележавање прошлости - на 13.03.2018 г. (вторник) от 14 до 16 ч. в каб. 109.

         – Временско транспоновање глаголских облика - на 16.03.2018 г. (петък) от 12 до 14 ч. в каб. 109.

 

Поканата е отправена към всички студенти и преподаватели от специалността „Славянска филология“.