Откриване на учебната 2018/19 г. със студентите първокурсници от Факултета по славянски филологии - 1 октомври от 12 ч. в 148 ауд.

 

Откриване на учебната година по специалности - 1 октомври от 13 ч. в следните аудитории:

 

Българска филология - 148 ауд.

Славянска филология - 160 ауд.

Руска филология - 124 ауд.

Балканистика - 134 ауд.

 

Официално откриване за всички факултети - 1 октомври, 10 ч., Аула на Ректората